De harde realiteit van wellbeing op het werk

Advertorials
Lego

Op 20 juni 2017 vond het jaarlijkse Compensation & benefits congres van Kluwer Opleidingen plaats. Griet De Bevere (Global HR Director Wolters Kluwer), Annelies Boelaert (HR Program Manager Wolters Kluwer), en Claudia Put (founder BrandNewHealth) gaven er een lezing over wellbeing op het werk.

De harde realiteit

Burn-outs zijn hard voor wie erdoor gaat, en wegen hard door in de cijfers van een bedrijf. Denk aan de daling in productiviteit, dure vervangingen, extra overbelasting van collega's en ook bij deze laatsten een mogelijke daling in motivatie, energie en productiviteit.

We bereiken het historisch kantelpunt dat het onvermogen om te werken groter is dan de werkloosheid. Cijfers van het RIZIV tonen aan dat het aantal dertigers dat thuis zit met een burn-out de voorbije vijf jaar verdubbeld is. Ook in alle andere leeftijdscategorieën neemt het aantal psychosociale ziektes toe.

blog-fig-1.jpg#asset:48285

Het is dan ook niet te verwonderen dat verzekeraars hun voorwaarden scherper gaan stellen. Een bedrijf moet aan preventie en re-integratie doen, wil het nog verzekerd blijven op het vlak van gewaarborgd inkomen. Als de verzekeringsmaatschappijen het als criterium nemen, dan is het helemaal bezegeld: wellbeing op het werk is geen soft thema meer, maar harde realiteit. Ook de wetgever is zich bewust van het risico en met de recente wetgeving rond re-integratie, stimuleert de overheid steeds meer bedrijven om stressklachten te (h)erkennen en er actief mee aan de slag te gaan.

Maar ook de bedrijven zelf zijn zich bewust van de rol van wellbeing: in een survey van AON stelt 87% van de bevraagde ondernemingen dat ze bezig zijn met of plannen hebben om te investeren in wellbeing als onderdeel van hun strategie voor werknemersengagement.

Naar gezonde en duurzame gewoonten

Wolters Kluwer organiseerde op corporate niveau het Be Well-programma in 2017. Hier vind je meer info over het programma en de resultaten.

Na een oorzakenanalyse startte Wolters Kluwer in België het Well@Work-programma.

Stap 1: creëren van bewustzijn en stoppen van het stigma

Stap 2: managers ondersteunen in het herkennen en aan de slag gaan met stresssignalen

Stap 3: medewerkers weerbaarder maken

Naast de sensibilisering organiseerde Wolters Kluwer ook gezondheidsinitiatieven zoals Fitbees, Bike to Work, sessies over gezonde voeding, etc.

Medewerkers kregen ook meer autonomie over waar en wanneer ze werken. Veel verkeersstress wordt ook vermeden door treinabonnementen, ook voor mensen met een bedrijfswagen, en de promotie van fietsen. Daarnaast gaat er ook veel aandacht naar job reshaping voor medewerkers die uit langdurige ziekte terugkomen.

Wat werkt?

Het Well@Work programma werd gelanceerd in 2014. We merken dat vooral de sensibilisering een positief effect heeft: collega’s durven meer dan vroeger aan te geven wanneer het potje dreigt over te lopen. Managers gaan er ook op een constructieve manier mee om en bekijken waar ze kunnen ondersteunen. Het is daarom een aanrader om sessies te organiseren over het thema en aan managers te vragen om het thema bespreekbaar maken bij hun medewerkers.

Een andere ‘lesson learned’ is dat initiatieven rond gezondheid en fitheid vaak bij een eenmalige interventie blijven. Ook bij Wolters Kluwer hebben we ervaren dat het nodig is een recurrente kalender op te zetten met sessies en activiteiten om te vermijden dat het thema een stille dood sterft.

Wat een heel gunstig effect heeft, is de vrijheid die mensen krijgen om te werken waar en wanneer ze verkiezen. In een interne bevraging zeggen medewerkers dat ze 30% minder stress ervaren sinds ze meer zelfsturend kunnen zijn op deze vlakken. Een aanrader: afspraken maken om mensen voldoende dagen op kantoor te laten werken. Zo vervreemden ze niet of krijgen evenmin het gevoel dat ze nooit genoeg doen waardoor ze helemaal over hun grenzen gaan.

blog-fig-3.jpg#asset:48286


Virtuele coaching voor gezondere gewoonten

Tijdens het laatste deel van de presentatie stelde Claudia Put de app BrandNewHealth voor. De app is een virtuele coach die je helpt jouw gewenste vitaliteitsdomeinen aan te pakken: gewicht verliezen, je conditie verbeteren, stoppen met roken, je slaap verbeteren, beter omgaan met stress, je algemene vitaliliteit verhogen,...

BrandNewHealth stopte kennis over duurzame gedragsverandering in de app. In de oefeningen en in de vraagstelling aan de gebruiker merk je een mooi samengaan van gezondheidskennis en cognitieve gedragstherapie. More than just another app dus.

Ook voor KMO’s?

Terechte vraag uit het publiek na de lezing: "KMO's hebben niet altijd die schaalgrootte of budgetten. Wat met hen?". Griet De Bevere bedacht zich dat het nuttig is om in dat geval partnerships aan te gaan met health leveranciers uit de buurt, denk aan fitness centra, cateringdiensten die gezonde voeding aanbieden etc. Zo moet je niet zelf alles opzetten en steun je meteen ook de lokale handelaars in de buurt. Goed bedacht, dacht ik zo!

 Auteur:

Annelies.jpg#asset:48287

Annelies Boelaert

HR Program Manager, Wolters Kluwer Belgium