Deze maand in de schijnwerpers: leren met corona

L&D Praktijk L&D Onderzoek
Themamaand

L&D-ers hebben sinds het begin van corona, maar ook in deze ‘structuralisering’, een belangrijke rol. Het leren en ontwikkelen op de werkvloer stopt maar niet. Gelukkig! Al is een rust hier natuurlijk een wezenlijk onderdeel van. “Een belangrijk inzicht; dat je sterker wordt door inspanningen en recuperatie af te wisselen,” zei Prof. Dr. Steven Poelmans hierover in een VOV-interview over zijn boek ‘Paradoxes of Leadership’.

In het heetst van de strijd

Wie wel wat rust verdiend heeft, is Kim Adriansens, Manager L&D en Welzijn bij UZ Brussel. Samen met zijn collega was hij er verantwoordelijk voor in het heetst van de strijd opleiding te organiseren om artsen met heel andere specialisaties inzetbaar te maken op intensieve zorg. Met behulp van Virtual Reality zijn ze hier wonderwel in geslaagd. "Had je me ooit gezegd dat we zo'n cursus van drie dagen zouden uitwerken, dan had ik je nooit geloofd," zei topdokter Elisabeth De Waele van UZ Brussel hierover in de pers. Tijdens de Pitstop op 21 januari komt Kim Adriansens op donderdag deze praktijkcase rond reskilling brengen. 

Een groot deel van de L&D-ers werkt thuis. Prof. Tim Vantilborgh (VUB) deed in samenwerking met VOCAP recent onderzoek naar telewerk tijdens de coronacrisis. “Er is veel dat we al wisten, maar corona heeft toch tot nieuwe inzichten geleid.” Niet alleen is de werk-privébalans moeilijk te bewaken en missen we structuur, ook zijn veel mensen méér gaan werken, terwijl ze een grotere mentale afstand tot het werk en minder intrinsieke motivatie ervaren. “Het cynisme groeit. En groeiend cynisme is een voorbode voor burn-out.”

Burnoutpreventie en taakgericht samenwerken op afstand

Net als Prof. Kathleen Vangronsvelt bij het onderzoek van AMS rond menselijk kapitaal tijdens corona opmerkte, pleit Vantilborgh voor meer aandacht voor het expliciteren en afstemmen van verwachtingen rond de taak. Daarnaast is er in zijn visie ook veel ruimte voor verbetering als het gaat om het effectief leiden van en werken in virtuele teams. “Hierover is veel onderzoek gedaan, waarmee organisaties nu snel stappen zouden kunnen zetten.” In een wetenschappelijke keynote tijdens de VOV-Pitstop op 21 januari gaat Prof. Vantilborgh verder in op deze aanbevelingen uit de wetenschappelijke literatuur. 

Om aan de uitdaging van zowel burnoutpreventie als taakgericht samenwerken online tegemoet te komen, heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) als trekker van het Actieplan Werkbaar Werk een coronatoolbox beschikbaar gesteld. Brigitte Lauwers van SERV gaat op de VOV-Pitstop op vrijdag 22 januari op twee tools nader in: het EHBBO Zakboekje voor burnoutpreventie en de fleximatrix. Die laatste kan ons helpen duidelijk te krijgen wat we van wie in onze organisatie mogen verwachten in de coronacontext en zo samenwerking online soepeler te laten verlopen.

Verbinding en teamleren

Ook verbinding met collega’s is belangrijk in de context van werkbaar en effectief werk. Op de Pitstop-vrijdag vertellen Stephanie Haegemans en Liesa Molenaers van AG Insurance over de manier waarop zij binnen hun bedrijf de toepassing Workplace (Facebook voor de werkvloer) gebruiken. Workplace werd binnen AG uitgerold in januari. Tijdens corona is het al een goed instrument gebleken voor communicatie en verbinding tussen werknemers, nu is het de uitdaging het ook te gaan gebruiken voor samenwerken en voor leren. Stephanie en Liesa zullen laten zien hoe ze Workplace gebruiken voor learning triggers, voor uitwisseling na trainingen én als ondersteuning tijdens belangrijke momenten zoals de evaluatiecyclus. 

Over de beste manieren om teamleren in de coronacontext aan te pakken, heeft VOV binnenkort een interview met onderzoeker/ teamcoach Anne Boon. Stay tuned!

Online coachen

Uit eerder genoemd onderzoek van AMS, volgde dat de meeste HR-activiteiten in de online door HR-medewerkers en bedrijfsleiders als positief werden geëvalueerd. “Op online onboarding na: dat wordt overwegend als negatief ervaren,” zei David Ducheyne hierover. “Tweede in de rij van twijfelachtige ervaring is online coaching.” In de chat bij dit webinar was dat inderdaad een van de simultane discussies onder de 160 aanwezigen: ‘Doen jullie aan online coaching?’ Veel mensen antwoordden van wel, hoewel er ook wordt gedifferentieerd: “Dagelijkse coaching wel, trajecten niet. Die laten we zelfs in de tuin van de coach doorgaan.” Misschien is dit een goed gespreksonderwerp tijdens de VOV-Winterwandeling 9 februari?

Bekijk al de VOV-activiteiten in de kalender