Dubbelinterview Paul Verschueren & Michel Demonceau van Federgon

50 jaar VOV
24 25  Paul Verschueren Michel Demonceau

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

Paul Verschueren: “Volgens mij zijn er 3 zaken die belangrijk zijn voor een goede L&D-er:

  • De focus verleggen van ‘hier en nu’ naar ‘morgen en elders’. We moeten toekomstgericht kijken als L&D-er en bij voorkeur zelfs gericht op de volledige levensloopbaan in plaats van enkel op de huidige job en functie.
  • De focus delen: savoir-faire en savoir-être. Zowel hard als soft skills zijn belangrijk, je moet van beiden het belang zien.
  • Een groeimindset creëren bij elke medewerker om verder te kunnen groeien buiten – zoals ik al zei – hun huidige job en functie.”

Michel Demonceau: “Ik ben volledig akkoord met Paul. Als een L&D-er die groeimindset wil bereiken bij anderen, is het belangrijk om een begeleidende rol te spelen hierin. Door jezelf als L&D-er continu in vraag te stellen en open en flexibel te zijn, kan je een langetermijnvisie ontwikkelen waar levenslang leren niet alleen een criterium voor anderen is, maar ook voor jezelf.”


Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

Michel Demonceau: “Ik heb de toegevoegde waarde van een goed team en goede mensen weten waarderen doorheen mijn carrière. Door de juiste mensen op de juiste plaats te zetten, bereik je een flowstate – een staat waarin je volledig opgaat in je bezigheden – en een dreamteam. De samenstelling van je ploeg is en blijft belangrijker dan de individuen zelf. Daarnaast wil ik graag ook de quote van Churchill graag aanhalen om te duiden wat een ideale leeromgeving is voor die individuen en die ploeg: “Succes is opgebouwd door mislukking na mislukking.”; laat mensen dingen doen en fouten maken, zo komt iedereen veel verder.”

Paul Verschueren: “L&D is cruciaal in het leven en zonder verdere ontwikkeling stoten veel mensen tegen een muur. Wat ik leerde – en dat heeft het afgelopen jaar enkel maar bevestigd – is ook de waarde van sociaal contact voor leren en ontwikkelen. L&D is meer dan alleen opleiding, L&D is meer dan alleen een kennistransfer.”

 

Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

Paul Verschueren: “Ik zie het belang van L&D enkel maar toenemen in onze snel veranderende wereld waar onze skills moeten mee evolueren. Er zijn al heel veel mogelijkheden, maar alles mag wel sneller gaan.”

“Ik zou dan ook graag een evolutie zien in de leermindset, hoewel ik het gevoel heb dat het al de goede richting uitgaat. Eerst en vooral moet het gedaan zijn met de term ‘af’studeren. Het moet duidelijk zijn dat leren niet stopt op 22 – 23 jaar, maar dat leren een levenslang proces is om je eigen skills te verbeteren en nieuwe te leren. Op het vlak van beleid zal er dus het een en ander moeten veranderen. De veroudering van skills vertegenwoordigt dan ook een sociaal risico. Tegenover een (sociaal) recht van uitkeringen, moet dan ook meer prominent een plicht staan als burger om je vaardigheden minstens op peil te houden. Dit is noodzakelijk als we met meer mensen langer aan de slag moeten blijven. Mensen moeten meer aangespoord en verplicht worden om te groeien en te leren om inzetbaar te blijven. Daardoor is er een hoge nood aan aangepaste opleidingen zodat leervragen en -oplossingen persoonlijker en efficiënter worden. L&D moet meer en meer geleid worden vanuit vraagsturing.”

Michel Demonceau: “Klopt helemaal. Momenteel zitten we op een tipping point als het gaat over vraagsturing en leren en ontwikkelen persoonlijker en efficiënter maken. Denk bijvoorbeeld aan de opties van de leerrekening die op dit moment nog niet volledig op punt staat.”

“Daarnaast ben ik het eens met Paul als het gaat over de verplichting van individuen om te leren en te groeien. Individuen zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke en professionele groei waardoor er meer gewicht moet worden gelegd in hun handen. Daartoe draagt de Wet Werkbaar Werken toe bij. L&D moet daarom eerder een begeleider zijn om hen inzetbaar te houden naar de toekomst toe. Daarbij hoort wel dat L&D zijn menselijke factor niet uit het oog mag verliezen door te focussen op individuen of het digitale.”

 

Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

Michel Demonceau: “Het is belangrijk dat er een level playing field wordt gegarandeerd ten aanzien van alle operatoren, privé-instellingen zoals publieke of semi-publieke aanbieders. Er zouden duidelijke maatregelen moeten komen zodat de private L&D-sector de concurrentie kan aangaan met de publieke.  Zo kan innovatie gestimuleerd worden. Hoewel de overheid voldoende middelen investeert in leren en opleiden, heeft het jammer genoeg weinig resultaat. De oefening naar vraaggestuurde L&D moet gemaakt worden, en liefst zo snel mogelijk.”

Paul Verschueren: “Inderdaad. Medewerkers moeten de sense of urgency voelen om te blijven leren en ontwikkelen. Jammer genoeg ziet niet iedereen de noodzaak hiervan in en voornamelijk de mensen die het echt nodig hebben, vallen vaak tussen de mazen van het net.”

“Daarom ben ik ook voor een meer dwingende aanpak van leren. Mensen moeten nadenken over hun skills en moeten inzicht krijgen in de skills die ze in de toekomst nog nodig gaan hebben. Als L&D-er moet je hen kunnen faciliteren met de juiste leerinitiatieven zodat er geen grote uitval komt door gebrek aan belangrijke skills.”

Ik hoor vaak dat jullie pro verplichting van leren zijn, kan je hier misschien nog wat extra over verduidelijken?

Paul Verschueren: “Een verandering van mindset duurt lang, maar door leren dwingender te maken door bijvoorbeeld periodieke competentiechecks in te voeren en op basis daarvan de nood aan te tonen om bestaande skills bij te schaven of nieuwe skills te ontwikkelen, zorg je voor een meer preventieve aanpak en voorkom je wellicht uitval op de arbeidsmarkt. We weten allemaal dat sommige jobs in de toekomst zullen verdwijnen en net daarom moeten we er als L&D-ers op inspelen. Door hen te verplichten laten we hen inzien dat het belangrijk is om zichzelf verder te ontwikkelen zodat ze in de toekomst niet verdwijnen van de arbeidsmarkt, maar eventueel een andere job kunnen uitoefenen.”

Michel Demonceau: “Volledig mee akkoord. Leren is breed en hoeft ook niet altijd op de schoolse manier gedaan te worden. Er zijn zo veel leermogelijkheden die door elk individu geëxploreerd moeten worden. Maar, er is niet alleen verandering nodig in de mindset van individuen, ook op alle andere niveaus dient hierin verandering te komen.”

 

Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

Paul Verschueren: “Bijleren: technisch onderhoud van mijn fiets. Iets doen en leren buiten je eigen beroep om nieuwe competenties te ontwikkelen, hoort bij een L&D-er. Door nieuwsgierig te zijn naar zaken die niet tot je functie behoren, leer je veel bij en blijf je jezelf ontwikkelen. Daarnaast droom ik om een cursus kosmologie te studeren aan de universiteit, fascinerend onderwerp!”

“Mijn doel is om anderen in mijn omgeving te leren om na te denken over hun loopbanen en competenties en hen hiervan bewust te maken. Ten slotte wil ik eigenlijk niets afleren. Ik zie mijn brein zoals een magazijn waarin ik al mijn kennis opsla en zaken kan oprakelen wanneer ze nodig zijn.”

Michel Demonceau: “Dat is een mooie, ook ik wil de mensen rondom me helpen groeien. Toch denk ik niet dat ons brein een magazijn is. Onze retentie is beperkt en afleren is volgens mij een menselijk proces. Ik probeer dan ook alleen te herhalen wat ik nodig heb nu, in de toekomst en wat ik leuk vind.”

“Ten slotte moet levenslang leren voor iedereen een prioriteit zijn en moet iedereen plezier vinden in wat hij of zij doet. Zo wil ik bijleren in mijn skills om een betere manager te zijn en mijn team te laten groeien. Talen vind ik ook een belangrijke, het geeft toegang tot andere culturen en mensen. Daarom wil ik graag nog Russisch of Portugees bijleren.”

Lees ook ...