Günter Verhelle: ‘Creëer een burning platform!’

50 jaar VOV
23 Günter Verhelle

Wat kenmerkt voor jou een goede L&D-er? Waarom?

"Eerst en vooral is een passie voor L&D het allerbelangrijkste. Een onvoorwaardelijk geloof hebben in de blijvende ontwikkeling van anderen, om ze mee te krijgen en te overtuigen van de noodzaak van levenslang leren. Die passie is ook nodig om met alle aandacht te luisteren naar alle betrokken stakeholders en elk individu, om te kunnen doorgronden waar hun ontwikkelnood ligt en welk leerinitiatief het beste effect kan hebben."

"Daarnaast moet een goede L&D-er vooruit kunnen kijken. Leren gaat niet alleen om het ‘nu’, maar het gaat er ook om om in de toekomst klaar te zijn voor de veranderende wereld. Binnen AXA Bank werken we daarom al langer op duurzame inzetbaarheid en zijn we nu sterk aan het inzetten op het ontwikkelen van “Future skills”. Ten slotte moet een L&D-er ook tot actie overgaan. Voer je ideeën uit, zet een leertraject op en hou rekening met iedereen."


Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je carrière?

"Les 1: Je kan niet alles van A tot Z vooraf plannen. Je bereikt eigenlijk niets door louter een plan te volgen, door je enkel aan je initieel plan te houden. Je bereikt pas iets door steeds het doel voorop te zetten, door de vinger aan de pols te houden en eventueel af te wijken van het plan als het doel of de context dat vragen."

"Les 2: Start met Waarom. De reden van wat je doet, moet duidelijk zijn voor iedereen die ermee bezig is. Zo is een breed opleidingsaanbod voorzien geen doel op zich, het is een middel om een groeimindset te bereiken. Louter een aanbod voorzien beantwoordt de waarom-vraag niet. Wanneer mensen de noodzaak of het nut hier niet van inzien, is de kans ook klein dat ze echt iets zullen ondernemen."

"Neem nu het voorstel tot de wijziging van de Wet Werkbaar Werken, wat betreft opleidingsinspanningen, welke een individueel recht van 5 dagen per werknemer wil voorzien vanaf 2024. Het is logisch om medewerkers de kans te geven om opleiding te kunnen volgen, maar ik zie hierin het risico om de perceptie van een verplichting te creëren. Het middel schiet het doel volgens mij voorbij wanneer er quota worden opgesteld. Je kunt wel een opleiding gaan volgen omdat je dan een quotum haalt of omdat het verplicht is, wanneer je er het nut niet van inziet dan zul je er weinig uit halen en is het leereffect beperkt. Ik stel het graag voor als een paard proberen te doen drinken: je kunt het wel tot bij het water brengen, maar je kunt het niet verplichten er van te drinken. Net daarom vind ik het belangrijk om mensen te laten inzien waarom blijven ontwikkelen en een groeimindset belangrijk zijn, zodat ze het zelf willen, zelf de stap gaan zetten en het leereffect dus groot genoeg is. Creëer een burning platform. Door je medewerkers de mogelijke consequenties te tonen van stilstaan en het positieve effect van een groeimindset, kan je dit bereiken."


Hoe zie je de wereld van L&D in de toekomst evolueren?

"L&D zal aan belang winnen en er zal meer in geïnvesteerd worden omdat het een belangrijke hefboom is in “the war for Talent” die steeds heviger wordt. Je wil je medewerkers helpen hun volledige potentieel realiseren en anderzijds een aantrekkelijke werkgever zijn op de arbeidsmarkt. L&D zien we bij AXA Bank bv. als belangrijk onderdeel van ons Total Reward pakket bij het aantrekken van nieuwe mensen. De rol van leidinggevenden in het ondersteunen en faciliteren van leren binnen hun team zal volgens mij nog meer op de voorgrond komen."

"Door Covid-19 is zeer duidelijk geworden dat de L&D-markt zich snel over een aantal drempels heen kan zetten en kan innoveren. 3 à 4 maanden na maart 2020 is er een boost gekomen in het digitale en blended leerverhaal. Er wordt meer ingezet op plaats- en tijdonafhankelijk leren, wat zijn voor- en nadelen heeft. Het brengt flexibiliteit en wat mij betreft is het vooral handig voor het zelfstandig opdoen van kennis. Bij AXA hebben we op dat vlak al een ruim aanbod. Wanneer de nadruk meer komt te liggen op kennis naar praktijk omzetten en vaardigheden ontwikkelen wordt het sociaal leren en de interactie met een leergroep belangrijker. Het zal een uitdaging worden om te kijken wat digitaal en wat fysiek (of in een mengvorm) zal werken naargelang de noden van de situatie. Hier trachten we in de maatgerichte L&D trajecten binnen AXA Bank goed rekening mee te houden"

"Naast de digitale evolutie, zie ik ook een technologische evolutie op het vlak van het gebruik van data. Er wordt al vaak gebruik gemaakt van data in bedrijven, volgens mij kan L&D kan hierin nog een grote stap zetten. Er wordt nog weinig tijd gemaakt om analyses te maken en zelfs bepaalde LMS-en zijn er nog te beperkt en te rigide in. Toch is die data belangrijk om maatgericht op zoek te gaan naar talent of talent te laten ontwikkelen."


Zijn er trends in de wereld van L&D of de arbeidsmarkt in het algemeen die je zorgen baren?

"Ik zie een valkuil in het ruimere digitale aanbod in functie van de leerdoelen en vaardigheden. Bepaalde digitale leerinitiatieven werken niet voor alles en ik blijf overtuigd dat sociaal leren niet alleen de vaardigheden van werknemers versterkt, maar ook hun connecties met elkaar.”

“Daarnaast maak ik me zorgen over de meer operationele, administratieve en logistieke taken. Deze kunnen in de toekomst overgenomen worden door AI, robots of andere technologische ontwikkelingen, maar wat met de mensen die momenteel zo’n job uitoefenen? Uiteraard gaan er ook andere jobs bijkomen, maar elke resterende job is er eentje waarin je als mens het verschil kan/moet maken en waarbij skills zoals probleemoplossend denken, intermenselijke vaardigheden en klantgerichtheid zeer belangrijk zullen zijn. Mijn grootste vrees hierbij is dat het potentieel van elk individu verschilt, denk aan een rekker – de ene kan je verder uitrekken dan de andere.”

“Hoe zorg je ervoor dat die mensen – met een beperkter potentieel m.b.t. die vaardigheden – wel inzetbaar blijven? Wat doe je dan met deze mensen wanneer ze echt niet meer meekunnen?"


Wat zou je zelf het komende jaar graag bijleren, aanleren of afleren?

 "Ik zou graag meer impact willen creëren op onze interne leercultuur en bij verschillende stakeholders. Zeg maar het zitje aan de tafel innemen. Daarnaast moet ik leren om los te laten. Ik kan niet alle ideeën uitvoeren vanwege tijd en budget, hoewel er heel veel goede, interessante ideeën zijn. Ik moet soms leren me te richten op de prioriteiten van dat moment."

Lees ook ...