#ldversuscorona - Overwegend optimistische L&D sector heeft snel geleerd

Onderzoek
Webinar Ldtousensemble

De #LDtousensemble vragenlijst werd in maart, april en mei 393 keer ingevuld. In de figuren rechts staat de blauwe kleur voor de antwoorden van de aanbieders en geel voor die van internen.

We begonnen met de vraag of de dagen van de L&D-ers drukker, minder druk of even druk zijn sinds corona. Hierin zien we een trend naar normalisatie. Bij de business groeit het percentage mensen dat het even druk heeft tot 64% in mei. Bij de aanbieders is er van normalisatie nog geen sprake.

89% van L&D-business evalueert meer thuiswerk als voordelig

Dan het thuiswerken. Het overgrote deel van de L&D-ers werkt sinds de crisis meer thuis dan anders. En opmerkelijk: het percentage dat dit positief vindt, groeit met de maanden! Bij de business tot maar liefst 89%. Bij de aanbieders zien we een verdubbeling van meer dan de helft, 53% evalueert meer thuiswerken als positief. 

En hoe ziet het L&D-werk eruit? Driekwart van de respondenten aan businesszijde, geeft aan minder L&D-gerelateerd werk te doen dan voor de crisis. Dat gaat van mondmaskers inpakken tot IT support en bredere HR taken. Met de tijd zien we dat het ad hoc inspringen wordt vervangen door eerder een verruiming van het L&D-takenpakket, waarbij coachen van docenten en “armworstelen met IT” over digitalisering aan bod komen.

Een heel belangrijke toetssteen in dit onderzoek was de vraag naar wat er met de geplande opleidingen gebeurt. Doorheen de tijd zien we dat er meer en meer opleidingen worden vervangen door een alternatief – in tegenstelling tot annuleringen en uitstel. Aan businesskant wordt in mei 30% van de opleidingen vervangen, tegenover 20% in maart. Bij aanbieders evolueert dit percentage van 12% naar 21%. Een significante stijging. Maar het lijkt nog altijd vrij weinig, 21% tot 30% vervangingen.

Tussen willen en kunnen

Hiermee komen we op het domein tussen willen en kunnen. De resultaten van de vraag ‘zie jij vooral moeilijkheden of mogelijkheden in de coronacrisis?’ bieden hier inzicht. De business was bij de start zeer optimistisch: 94% zag in maart vooral mogelijkheden. Ook in mei blijft men heel optimistisch over de mogelijkheden van online/ blended leren en de nieuwe formules die hierdoor denkbaar zijn. Toch daalt het aandeel van mensen die het vooral positief ziet tot 72%. De voornaamste moeilijkheden die de business ziet, zijn enerzijds afhankelijk van de context: die is zo onzeker, dat het moeilijk is nieuwe afspraken te maken. Daarnaast worden ook de nadelen van online leren ervaren: de interactiviteit blijkt, ook omwille van de mogelijkheden van de bruikbare platformen, niet zo gemakkelijk te evenaren in een online setting.

De aanbieders worden dan weer stilaan positiever. In maart zag 24% vooral mogelijkheden, in mei was dat 40%. De negatieve impact op de omzet blijft ontzettend groot - 42% van de aanbieders ziet haar omzet met meer dan de helft dalen in 2020 - maar ook hier zien we een mei een kleine positieve verschuiving. Ook op de vraag of ze denken dat ze over voldoende kennis en kunde beschikken om een coronaresistent opleidingsaanbod te maken, antwoorden de aanbieders steeds positiever. In mei denkt 67% dat ze dat kan.

Investeren in ontwikkeling

En wat met de middelen van de sector? Bij de L&D-aanbieders zien we hier een verschuiving: aanvankelijk zijn ze heel negatief over het budget voor L&D, ook na de crisis. In mei zitten ze op dezelfde lijn als de business, die al van het begin verwachtte dat het zou normaliseren.

Heel interessant in dit kader is om te kijken naar de voorbereidingen die L&D-ers treffen. In maart werd er nog getwijfeld en ‘niks’ gedaan. In april verschijnt ‘investeren’ op de radar en in mei klimt die term omhoog. Ook ‘verbinding zoeken met co(ncu)llega’s in de sector’ wordt steeds belangrijker wordt. Daar blijven wij ons de komende tijd heel graag voor inzetten.

Meer weten over best L&D practices tijdens corona? Sluit aan bij onze Virtual Summerclass!