Leren met corona: de Pitstop, een terugblik

L&D Praktijk L&D Beleid L&D Onderzoek
Terugblik Jan Pitstop

We startten deze VOV-Pitstop met een openingswoord door Ann Vermorgen, nationaal secretaris van ACV en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV). Ze lichtte daarin toe wat het relanceplan dat door de overheid en de sociale partners eind december werd overeengekomen, betekent voor de sector van leren en ontwikkelen. Concreet gaat het om 119 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor een opleidingsoffensief voor zowel werkenden als werkzoekenden.

Hoe dit geld precies wordt besteed en welke acties verwacht worden, zal VOV de komende tijd blijven opvolgen. Ann Vermorgen noemde al het uitbreiden van duaal leren en het voorzien van een competentie check-up. Daarbij benadrukte ze dat de kennis en expertise van L&D-professionals bij dit offensief, zeer gewenst is. We bekijken hoe we hier als VOV een rol als aanspreekpunt kunnen vervullen. Leden met concrete ideeën hierover, worden warm onthaald. Contacteer ons via Linkedin, via de chatfunctie op www.vov.be of via info@vov.be

Gelukkig thuis

Wat de overheid alleszins op korte termijn in petto heeft, is een campagne om thuiswerken aantrekkelijk en werkbaar te houden. Thuiswerk blijkt uit onderzoek immers nog altijd een effectieve maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Tegelijkertijd toonde Professor Tim Vantilborgh van de VUB in zijn keynote dat 46% van de thuiswerkers zich daar op dit moment niet gelukkig bij voelt. Het lukt dan ook niet om het niveau van thuiswerk dat werd gehaald in maart, te bereiken.

In onderzoek dat hij samen deed met VOCAP geeft Tim tien aanbevelingen voor organisaties om thuiswerk werkbaarder te maken, waarbij ‘toon empathie en geef vertrouwen’ wat hem betreft de belangrijkste was. Ook het aanbieden van training was een aanbeveling, waarbij Tim inging op de mogelijkheid om te leren als een virtueel team te werken. Training over hoe te communiceren in een virtueel team, hoe rollen te verdelen en verduidelijken en hoe om te gaan met conflicten, verhoogt de effectiviteit, cohesie en tevredenheid van virtuele teams. In dat kader is het ook interessant ons recente interview met teamadviseur Anne Boon erop na te lezen.

Tools voor werkbaar werk

Dat het probleem rond werkbaar werk niet enkel door corona is ontstaan, vertelde Brigitte Lauwers van SERV. Zij voeren elke drie jaar een werkbaarheidsonderzoek, waaruit in 2019 volgde dat slechts de helft van de werknemers en zelfstandig ondernemers zijn werk als werkbaar ervaart. De definitie die SERV hierbij hanteert van werkbaar werk berust op vier pijlers: werk met weinig werkstress, dat motiverend is, dat voldoende leerkansen biedt en waarbij werk en privé in balans zijn. Met uitzondering van de leerkansen, die stijgen, gaat het met de rest van de factoren achteruit.

Om hieraan tegemoet te komen, lanceerde SERV de website www.werkbaarwerk.be Daarop vind je nu ook een coronatoolbox, met verschillende instrumenten om te gebruiken in je organisatie. Brigitte toonde het EHBBO zakboekje ter preventie van burnout en de fleximatrix, waarin je duidelijk kan maken wat verwachtingen zijn rond taken. Issues rond werkbaar werk tijdens corona hebben immers niet enkel te maken met relaties en het gebrek aan verbondenheid, maar spelen ook op het niveau van de job zelf. Dit punt maakte Kathleen Vangronsvelt eerder ook tijdens het webinar van AMS rond impact op het menselijk kapitaal in organisaties tijdens corona.

Een laatste tip vanuit SERV: vraag zeker de werkbaarheidscheques van de overheid aan, hiervoor is nog veel budget voorhanden.

Ontroering

Niet iedereen heeft thuisgewerkt tijdens corona. Voor Kim Adriansens en zijn collega Nick Demandt braken er eind oktober enkele hectische weken aan, waarin ze dertien artsen uit uiteenlopende disciplines en zonder intrinsieke motivatie, zonder budget, moeten omscholen naar intensivisten. Het was een verhaal waar de VOV-ers stil van werden. Even dan, daarna was er volop ontroering en bewondering voor wat er in korte tijd en onder hoge druk in het UZ Brussel bewerkstelligd werd. Kim en Nick leverden het bewijs dat L&D-professionals een sleutelrol kunnen spelen bij het afstemmen van business op actuele noden.

Wat hadden ze zoal zelf geleerd? 1) de basisprincipes van crisismanagement (eenheid van commando, uitvoering en communicatie) zijn zeer waardevol, 2) quick and dirty does the job too – ook met beperkte middelen kun je goede resultaten bereiken, niet alleen tijdens crises, 3) verwacht continue verandering, 4) ga waar de actie is, 5) eis overleg als dat nodig is, 6) registreer alles, 7) verlaag leerdrempels en 8) have fun. Daar hebben we niks aan toe te voegen.

Digitaal verbinden

Een tweede praktijkcase kwam van Stephanie Haeghemans en Liesa Molenaers van AG Insurance. Zij gebruiken Workplace (Facebook voor de werkvloer) sinds januari om verbinding en samenwerking tussen de vele collega’s te faciliteren en stimuleren. Met succes: inmiddels heeft 97% van het personeel een account. Omdat het niet verplicht is voor de werknemers, gebruikt het bedrijf ook nog een intranet. Na een rocky start kunnen Stephanie en Liesa, beiden Learning Advisors, zich niet voorstellen hoe AG zich door de lockdown zou hebben geslagen zonder Workplace. Nu is het tijd om er ook microlearning op aan te bieden.

Het VOV-publiek was onder de indruk maar leek ook bezorgd om de digitale overload die zo’n tool zou kunnen veroorzaken. Inderdaad, het posten van foto’s rond challenges die het bedrijf lanceerde voor werknemers, stopt niet om 17h. Het is aangeraden om zelf de notificaties goed te beheren en te filteren. Hier worden de werknemers bij AG Insurance in begeleid.

De doelstellingen van VOV deze Pitstop waren: informeren, inspireren, verbinden en uitwisselen. Uit de evaluatie maken we op dat het qua informeren en uitwisselen wel snor zit, maar dat verbinden en – opvallend genoeg – uitwisselen nog niet het niveau heeft van de live Pitstops. Hier gaan wij zeker aan blijven werken. Bij de volgende Pitstop lanceren we Conversation Starter als tool om connectie te maken met de collega-L&D-ers. Hier lees je meer over het gebruik en kun je de demo die oprichter Dries gaf, nog eens herbekijken.

Laat ons weten wat jou bezighoudt

Ook voorzagen we zelf een oefening om het netwerken op gang te brengen. Dat werd gewaardeerd, zij het wel dat de oefening werd bemoeilijkt door het gegeven dat een aantal mensen die zich voor de Pitstop had ingeschreven, uiteindelijk niet heeft deelgenomen. Uiteraard verlangen we niet van je dat je bij alle sessies van de tweedaagse Pitstop aanwezig bent als je je inschrijft: Zoomen is waanzinnig vermoeiend en uiteraard moeten we ook van de voordelen van online profiteren: binnen en buiten wandelen is keigemakkelijk.

Maar moest je helemaal niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dan alsjeblieft iets weten via info@vov.be Dan halen we je de volgende keer uit de pot met namen 😊

Iets dat gewaardeerd werd in deze Pitstop was de actualiteitswaarde. Dat willen we zeker behouden! Zie jij iets in de krant, op het nieuws of in de (wetenschappelijke) literatuur dan je interesseert en dat linkt aan het L&D-vakgebied? Geef ons dan een seintje! We gaan er graag mee aan de slag.

Lees ook ...