Lessons learned uit de ATD Lowlands sessions

Internationaal
Laura Atd

Trainer van het jaar in Nederland Laura van den Ouden (zie foto) beet de spits af met een snelkookpansessie over '7 cruciale factoren voor een succesvolle leertransfer':

“Zonder speciale aandacht voor die factoren, blijft slechts 20% van het geleerde hangen een half jaar nadat er wordt geleerd. Dat is heel weinig! Welke andere dienstverlener zou tevreden zijn als er maar gebruik werd gemaakt van 20% van zijn aanbod?” lees hier het verslag van deze sessie 'Beter een geprikkelde opdrachtgever dan een mislukt teertraject', mét tools om jezelf op deze factoren te scoren.

De week erna lichtte Ger Driesen toe hoe je een ecosysteem voor leren en presteren ontwikkelt. Brenda Slagter, directeur van Develhub vat samen: "Ger lichtte de diverse bouwstenen toe en hun (noodzakelijke) onderlinge verhoudingen. Met duidelijke, concrete en praktische voorbeelden gaf hij aan, hoe het ecosysteem en haar omgeving elkaar beïnvloeden. Helder werd, hoe belangrijk het is dat je regelmatig evalueert wat de relevantie en effectiviteit van je ecosysteem is. Wat werkt nog, wat is aan vervanging toe? Veel is te automatiseren, maar niet alles. Er is geen enkel technisch platform dat de magie bezit om alle problemen om te lossen/alles inzichtelijk te maken. En daarbij geldt: een goede tool zonder een goede professional levert niets op. Belangrijk in alles is: begin klein en bouw het steeds verder uit. Gebruik wat er al is en wat werkt. Blijf alles integreren in het ecosysteem en zorg dat er mensen zijn die het duurzaam onderhouden."

Deze week brachten Brain Ladies Ria van Dinteren en Katelijn Nijsmans de laatste sessie in deze ATD reeks. Een zeer toepasselijke sessie voor deze Coronaperiode, aangezien ze over verandering en het brein ging.

The Brain Ladies leggen uit dat ons brein liefst zo min mogelijk energie gebruikt en daarom niet van verandering houdt. In gevallen van gevaar – dat kan ook symbolisch gevaar zijn zoals op een podium staan op andere stressvolle situaties – neemt ons ‘onderbrein’ (reptielenbrein en/of zoogdierenbrein) het over en reageert de neocortex (het rationele brein) niet zoals hij zou moeten. We flippen. Grote kans dat ieder van ons dat tijdens de laatste weken al eens heeft meegemaakt.

We moeten, zo beargumenteren the Brain ladies, ons onderbrein gunstig stellen. Volgens het SCARF-model van David Rock, kan dat in een team door rekening te houden met deze vijf domeinen:

  • Status: erkenning en herkenning
  • Certainty: het voorspellen van de toekomst
  • Autonomy: in ieder geval voor wat betreft enkele zaken
  • Relatedness: voelen dat je erbij hoort
  • Fairness: we willen weten hoe keuzes tot stand komen

Dit is een tool op basis van breinkennis, die leidinggevenden kan helpen zo min mogelijk onderbreinen van zich af te duwen.

In break-out rooms kwamen de deelnemers aan deze sessie tot de conclusie dat zekerheid en verbondenheid elementen zijn die op dit moment, zowel professioneel als privé, heel belangrijk zijn. Communicatie is een belangrijke tool: “Probeer samen tot oplossingen te komen en als dat niet lukt, laat het los. Toegeven dat het niet lukt of dat je het niet weet is ook zinvol communiceren.” Dr. Luc Swinnen, die ook aan de sessie deelnam, adviseert zijn cliënten niet naar het nieuws te kijken: “Je hoort daar constant tegengestelde meningen, die niet bevorderlijk zijn voor een gevoel van zekerheid.”

Lees ook ...