Stap 10: Op zoek naar conflict

Teamontwikkeling
Startto Learn Witrand

Managementboeken lijken het erover eens te zijn (zucht), dat er niks zo goed is voor ontwikkeling als een goed conflict. “Zonder conflict zijn we soms te meegaand of te beschermend en in beide gevallen zijn we in onze interacties met collega’s niet meer eerlijk tegenover onszelf,” schrijft Frederic Laloux in Reinventing organizations. Laloux prijst organisaties die een podium creëren om sluimerende conflicten naar buiten te brengen. Omdat het soms moelijk is op de man af te zeggen: "Wij moeten eens praten."

Omdat we bij VOV - voorlopig, maar niet lang meer! - als duo werken, is het heel belangrijk dat we bij elkaar terecht kunnen als we voelen dat we op grenzen botsen. Een wekelijks moment tijdens de teamvergadering met de simpele vraag 'hoe gaat het?' vervult die functie voor het moment goed. Hoewel we altijd beginnen met een lacherig 'Ja, goed...' gaan we er toch bewust en serieus mee om. 

In dit artikel gaan we een niveau hoger en doen we een poging om podium te zijn voor controverses in de L&D-wereld.. Al is het ook voor ons een gevecht tegen wat Laloux noemt ‘ons verlangen om indruk te maken, om aardig gevonden te worden’.

We zoeken controverses: 

  • in de hoek van de talenten
  • bij de plek van de L&D-er in de organisatie
  • bij het begrip 'leercultuur'
  • bij de romantische visie op leren
  • en bij het geven van feedback

We vinden het niet overal. Wat we wel veel vinden, is onduidelijk taalgebruik, waardoor het lijkt of er conflict is en/of waardoor discussies niet constructief worden gevoerd.

Als podium neemt VOV zich voor om werk te maken van heldere taal. We zullen in de mate van het mogelijke concreet aangeven waar onze activiteiten en artikelen over gaan en waar ze toe dienen. Hier mag je ons aan houden! Bedankt alvast.

De vraag van de week: weet jij een goede controverse in de wereld van L&D? Post het in onze Linkedingroep!


Lees ook ...