Stap 5: Rustig en een beetje lui zijn

Persoonlijke ontwikkeling
Startto Learn Witrand

Loslaten is niet gemakkelijk. In de thuiswerksituatie, waar velen van ons zich nu bevinden, is dat alleen maar moeilijker. Het werk ligt altijd ergens te sluimeren. En als je werkt, sluimert de preteaching, de zorg of het huishouden.

“Werk af en toe van thuis om af te kicken van kantoor en werk af en toe op kantoor om af te kicken van thuis.” Goed advies van kantoorkenner Japke-d. Bouma, dat er nu helaas niet in zit. We lazen deze week haar boek ‘werken doe je maar thuis’, een ode aan het kantoorleven (hier onze recensie "Rot op met je organisatieverandering"). Bouma verkoopt nu overigens met groot succes Stiekem-mis-ik-kantoor-boxen.

Jullie, VOV-ers, hadden al snel door dat het gemis van de werkvloer een pijnpunt ging worden. Al in de eerste week van de lockdown lieten jullie ons weten: “Mijn collega's en ikzelf ook vertonen wel wat afkickverschijnselen van onze fysieke vergadercultuur. Het zijn niet de geplande meetings die ik mis, maar eerder de informele pingpong (met ideeën) en wandelgangoverlegjes.”

Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren we deze week een Bij-VOV-aan-de-koffieautomaat voor onze leden. Met een inhoudelijke vraag (‘welk platform gebruik jij voor online interactie?’), maar zonder presentatie of voorbereiding. Ontspannen. Doe je mee?

Maar de ontspanningsuitdaging die zichtbaar wordt in coronatijden gaat verder dan de nood aan uitwisseling. Enerzijds schreeuwen we om meer ambitie bij onze sector, bij de sector die de menselijke kant van het bedrijfsleven vertegenwoordigt en waar we groot belang aan hechten; anderzijds zijn onze hoofden en agenda’s zo vol dat er geen tijd overblijft om te werken aan een plan om toekomstgerichter, vlakker en vriendelijker te werk te gaan. ‘Eindelijk tijd!’ was de overwegende reactie bij interne L&D-ers tijdens onze eerste enquêtes. Tegelijkertijd blijven de dagen van de interne L&D-ers gemiddeld even druk als voorheen. Met de optie om af te kicken tijdelijk overboord (een ruime meerderheid van de L&D-ers werkt grotendeels thuis) lijkt niet ‘verbouwen in een huis terwijl je er nog woont’, zoals David Ducheyne tijdens het webinar van HRMinfo mooi zei, maar ‘verbouwen in een huis terwijl je er nog woont én een day-job hebt bovendien’. Neem dan maar eens de rol van architect op.

Op het niveau van het individu pleit Dr. Luc Swinnen in deze veranderende context voor meer aandacht voor het offline brein (lees hier onze recensie van zijn boek ‘Rust voor je brein’). Dit is het stuk van onze hersens dat ons in staat stelt veerkrachtig, empathisch en creatief te zijn. We gebruiken dit offline brein pas als we erin slagen het online brein, dat taak- en resultaatgericht werkt, uit te schakelen. Het is het offline brein dat ons in Swinnens visie helpt om goede leiders te zijn en succesvol om te gaan met digitalisering: “Af en toe een stap achteruit zetten en eens mijmeren en stilstaan, geeft ons nieuwe ideeën cadeau. Ideeën die we in deze eeuw veel nodig zullen hebben. De robots zullen veel routine en afstompende rollen overnemen. Maar onze rol is niet uitgespeeld. Alleen, we moeten nog leren om rustig en wat lui te zijn.” Rustig en lui zijn, tussen sluimerende activiteiten en verwachte ambitie in, niet gemakkelijk.

Wat ons bij VOV helpt, is regelmatig terugkoppelen naar ons doel. Het doel van de organisatie (hoe past hetgeen we doen binnen de doelstellingen van VOV?) en onze persoonlijke doelen (welke skills en gewoonten willen we aanleren, welke fouten willen we maken?). Dit relativeert de lijstjes – en soms valt er zelfs iets vanaf.

Onze vraag van de week:

Lukt het jullie om ‘offline’ te gaan met jullie brein, om afstand te nemen van het taakgerichte en de kortetermijnresultaten? Zoja, hoe? Zijn er zaken die in jullie organisatie worden toegepast die rust voor het brein stimuleren?

Katrien De Troyer, Projectmanager training en e-learning bij Cultuurconnect vertelt:

"Ja, het lukt me om offline te gaan met mijn brein. We hebben veel drukte in huis met twee opgroeiende jongens, maar mijn man en ik hebben elk een apart bureau.  De organisatie waar ik voor werk stelt zich altijd, en momenteel nog meer, flexibel op. Elke week hebben we een online overleg met onze coach, waarin ieder kan vertellen waar hij/zij mee bezig is, en hoe dat gaat. We ontvangen van onze organisatie ook 'corona-bevragingen', een interne survey om de 3 weken om te bevragen hoe het staat met onze work-life balance en hoe de combi met preteaching gaat met de kinderen. We voelen heel goed dat deze anonieme bevragingen niet dienen om ons te controleren, maar om ieders werklast en werkgeluk te monitoren. Je kan bij elke vraag gewoon de vakjes aankruisen, of persoonlijke toelichting geven als je dat wenst. Zo hebben we samen niet de neiging om altijd maar te doen alsof alles goed gaat, maar kunnen we in alle openheid aangeven of het lastige of een goeie week is. Zonder extra druk vanuit mijn werkgever, kan mijn brein dus prima offline wanneer ik niet in m'n bureau zit."

Ook Anneleen Willems, Wizard of Talent Empowerment bij Kohera, doet actief moeite om uit te zoomen:

"Afstand nemen van de korte termijn lukt heel goed want dat lijkt de essentie van de coronacrisis wel in de hand te werken. Er is geen einddatum, wel onzekerheid en een schokeffect. Dan ga je vanzelf dingen in vraag stellen. Ook wij zijn op het werk bezig om uit deze ervaring te leren en te evolueren naar het nieuwe normaal. Dat is spannend, soms in de positieve zin, soms in de negatieve. Hulp van een partij die dit proces faciliteert met wat afstand is een aanrader!"

"We zijn een IT consultancy organisatie dus echt offline gaan, ligt nogal moeilijk 😊. We sporten samen, spelen trivial of organiseren per week random koffieklets dates online. Ondanks deze initiatieven is wel duidelijk dat rust nu heel erg nodig is. De eerste weken is er heel hard gewerkt, nog harder dan voordien. De adrenaline is wat gaan liggen en nu hebben velen bij ons nood aan écht pauze: niet werken, geen combinatie vliegwerk maar concentratie op maar 1 ding."

"Ik zelf werk maar 2 dagen per week momenteel. Niet eenvoudig professioneel maar wel broodnodig om helder te blijven en om het positieve te blijven zien in plaats van het negatieve."    


We leren graag van jullie input in de VOV Linkedin groep

Voor wie zijn offline brein op het goede spoor wil zetten, kan het ook inspirerend zijn de TED talk Inside the mind of a master procrastinator van Tim Urban (nog eens) te bekijken. Omarm uw instant gratification monkey en surf of mijmer erop los. Bijvoorbeeld over welke dingen je uitstelt en waarom. Dat is ambitie.

Lees ook ...