Welke skills heeft een L&D-er nodig?

VOV-Toolbox
Hermienria

Heidi Hanssens (POM), Joke Van Gheluwe (SBM) en Mathias Vermeulen (Winston Wolfe) gingen op zoek naar het profiel van de L&D-er. Ze begonnen met desk research. Ze richtten zich op België, Nederland en de Angelsaksische wereld, waar ze tussen de culturele verschillen, de meest exotische naamgevingen en uiteenlopende skills en het woud van obligatie trends en buzzwords toch een niet te miskennen rol voor digitalisering en data analytics én een rode draad in rollen en skills wisten te vinden. Oef.

'Snel schakelen' vraagt om opleiding én L&D-er

Wat betreft die rollen: het gaat om vier clusters, nl. die van manager, business partner, content developer en administrator. 11 skills sprongen er hierbij uit: communicatie, strategisch denken, problem-solving, accuraatheid, tech savviness (?), project management, change management, coaching & facilitation, evidence-based denken, analytisch vermogen, design skills. Die skills werden middels een enquête onder honderd respondenten, vervolgens bij de verschillende rollen ingedeeld. Tenslotte werden...

Zin om verder te lezen?

Om dit artikel verder te lezen moet je lid zijn van het VOV netwerk.
Ben je reeds lid? Log dan nu in om verder te lezen.

Word nu lid Inloggen

Lees ook ...