Geweld, conflicten en relationele problemen op het werk

Partneractiviteiten
27 11
Geweld

Waarover gaat het?

Sinds geruime tijd bestaat er een verhoogde maatschappelijke aandacht voor geweld, conflicten en relationele

problemen op het werk. (Samen-)werken in organisaties stelt ook meer en meer hogere eisen op vlak van parate
kennis, vaardigheden en attitudes. Dat kan tot spanningen leiden tussen persoonlijkheden met ieder hun eigen
achtergronden, ambities, …

De evolutie in de regelgeving over het welzijn op het werk heeft hier op ingespeeld.

Maar hoe buig je problemen om naar een constructieve groepsdynamiek? Tijdens deze studiedag wordt daar vanuit
verschillende disciplines een mogelijk antwoord op geboden.

De preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon brengen praktijkvoorbeelden om aan te tonen hoe geweld en conflicten voorkomen kunnen worden. Vanuit de inspectie “Toezicht Welzijn op het Werk”
wordt de regelgeving kort toegelicht, evenals de terreinrealiteit tijdens inspecties op de werkvloer.

Professor Catherine Hellemans licht haar onderzoek toe naar het gedrag van collega’s die getuige zijn van pesterijen op het werk. Daarnaast situeert Fabienne Ramoisy het belang van het proces van de sociale verhoudingen in het voorkomen van geweld en conflicten.

Philippe Bailleur werkt als systemisch organisatiecoach in diverse organisaties en stelt dat een trauma zich ook kan nestelen in het relationele weefsel van groepen. Hij reikt handvaten en inzichten aan om dergelijke trauma’s op het spoor te komen en te helen, waardoor organisaties die vast zijn komen te zitten terug kunnen heropleven.
Gezien het aanbod aan onderzoeksresultaten, adviezen én ‘cases’en dat vanuit verschillende invalshoeken is dit
colloquium zeker aan te bevelen voor vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, HR business partners, maar ook
leidinggevenden!

Geïnteresseerd?

Hier vind je het inschrijvingsformulier.

Partners

Programma

dinsdag 27 november 2018

09:30 - 16:00 Dagprogramma

Praktische info

Locatie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Zaal Storck
Adres Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Kostprijs

Dit colloquium kost slechts 12 Euro


De infosessie is gratis voor leden van VOCAP en APTO (die lidgeld betaald hebben voor het jaar 2018)

Inschrijven is voor iedereen verplicht!

Type Open voor iedereen
Extra informatie

Meer vragen?

Contacteer Nadia Corryn

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel 

Nadia.corryn@werk.belgie.be 

Tel: 02/233 45 60