Innovatief aan de slag

Dit project bouwde aan meer leermogelijkheden voor werknemers in het werk.

Kijk op www.innovatiefaandeslag.be voor de projectresultaten.

Dit project bouwt aan meer leermogelijkheden voor werknemers in het werk. Om dit te bereiken, wordt niet gekeken naar formele opleidingen. In tegenstelling tot deze klassieke benadering van leren, neemt dit project voornamelijk de contextuele factoren van leren onder de loep: de arbeidsorganisatie.
Centraal in de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie staat een betere verbondenheid en een verhoogde betrokkenheid in het team en in de organisatie. Het onderzoeken van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor zelfsturend teamwerk behoren dan ook tot de scope van het project.
Met dit project willen we

  • zoeken naar welke rol en opdracht HRD-professionals spelen in dit verhaal
  • werken aan een competentieverhoging bij de HRD-professional.

Doel van het project is HRD-professionals te ondersteunen in hun rol als procesbegeleider zodat ze

  • een beter inzicht krijgen in wat jobs met leermogelijkheden kunnen zijn en hoe deze kunnen bevorderd worden.
  • weten welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor een innovatieve arbeidsorganisatie
  • de nodige acties kunnen ondernemen met behulp van de instrumenten die via dit project worden aangereikt.

De website 'innovatiefaandeslag' is het resultaat van het ESF-project 'Stimuleren van leermogelijkheden in het werk', een initiatief van VOV lerend netwerk (promotor) i.s.m. Flanders Synergy met als partners SERV Stichting Innovatie en Arbeid, VDAB, Hogeschool-Universiteit Brussel, KHLIM Quadri, Motus Consulting en Move Learning.

Afgesloten ESF-project
Promotor: VOV lerend netwerk
Vragen? Contacteer ons via info@vov.be