Wanneer een boek een spiegel blijkt

8 december 2020 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

Vicky Monsieurs las 'Leidinggeven als het moeilijk is' door Silvia Prins: "De wisselwerking tussen theorie, zelfreflectievragen en korte case studies maken het aangenaam om lezen.  Wat misschien minder aangenaam is voor de lezer is de herkenbaarheid van situaties en de – soms pijnlijke – vaststelling dat je zelf ook niet altijd onschuldig bent in conflicten."

Auteur: Vicky Monsieurs

In één van mijn vorige jobs mocht ik leiding geven aan een team van 7 professionals. Reeds na enkele weken voelde ik wat ‘onderhuidse spanning’ en ik vroeg hun of ze ooit aan ‘teambuilding’ gedaan hadden.  Enthousiast werd er verteld dat ze regelmatig teambuilding deden door samen te feesten, te sporten….maar reflecteren over hoe ze samenwerken, nee, dat hadden ze nog nooit gedaan. Mijn uitnodiging om samen een dagje op de hei door te brengen werd onwennig onthaald (en ik vond het zelf ook spannend), maar het werd een ervaring waardoor we als team een aantal wrijvingen konden bespreken, voor het ‘echte conflicten’ werden.  Maar wanneer is een conflict een conflict?

Laat dit nu het onderwerp zijn van Silvia Prins’ boek: hoe herken je als leidinggevenden conflicten in je team en hoe ga je hiermee samen aan de slag?

Het boek bestaat uit drie delen.  In het eerste deel ligt de focus op groepsdynamica en hoe samenwerking formeel en informeel tot  stand komt. Een team is meer dan de som van haar delen en steeds is er de evenwichtsoefening die gemaakt wordt tussen ik en wij, tussen gemeenschappelijkheid en autonomie. Werken met teams vraagt dan ook een aanpak op zowel individueel als groepsniveau.  Vooral het concept van de groepspolariteiten is erg boeiend om te gebruiken bij het werken met teams. Ook de contactcyclus is een zeer bruikbaar model (en bracht mij meteen tot de reflectie dat ik met die ene collega van mij last heb van interruptie in fase 5  ;  ))

In het tweede deel wordt gekeken naar hoe en waarom samenwerking soms moeilijk is, hoe verschillende vormen (warm of koud bijvoorbeeld) van conflicten tot uiting komen en hoe we daar op reageren. Belangrijk hierbij is het zien van gehelen en patronen, het voorkomen van regressie (“wanneer collega’s kleuters worden”) en het herkennen van de eigen coping-mechanismen. 

Het derde deel gaat over hoe je samenwerkingsconflicten kan aanpakken.  Drie centrale thema’s: 1. Welke positie neem je in als leidinggevende? 2. Wat haal je uit een ‘kritische’ observatie van de groep? en 3. Hoe ga je dan het moedige groepsgesprek aan?

Het boek is zeer helder opgebouwd, en de wisselwerking tussen theorie, zelfreflectievragen en korte case studies (‘scenes’ die voor afwisseling zorgen zonder dat je de rode draad verliest) maken het aangenaam om lezen.  Wat misschien minder aangenaam is voor de lezer is de herkenbaarheid van situaties en – soms pijnlijke – vaststelling dat je zelf ook niet altijd onschuldig bent in conflicten.  Ik dacht regelmatig: “OMG, dat doe ik ook!!!”. 

Samengevat, een aanrader voor iedereen (wat mij betreft niet enkel leidinggevenden) die meer wil leren over groepsdynamica en antwoorden zoekt op de vraag waarom zijn/haar team niet optimaal samenwerkt.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten