Ontdek onze L&D-informatiedatabase

In deze informatiedatabase bundelden we een paar belangrijke hulpmiddelen, tools, platformen en snelle links die voor elke L&D'er van pas kunnen komen. Waar vraag je subsidies aan? Langs welke weg kan je je opleiding registreren in de Vlaamse opleidingsdatabank? Hoe zit dat met die opleidingscheques en dat opleidingsverlof?

Op deze vragen en meer vind je hieronder een antwoord.


Deze lijsten zijn niet exhaustief en worden regelmatig bijgewerkt. Werkt er iets niet of heb je een suggestie om toe te voegen? Laat het ons weten viainfo@vov.be.

Praktijk

Snelle links naar tools, platformen en andere handige zaken.

#NoCode Resources

Resources voor de L&D-professional, opgelijst door Mathias Vermeulen en Mike Taylor.

Duale opleidingen in jouw sector

Bekijk of er in jouw sector een bestaat en of deze door een onderwijsinstelling in jouw regio wordt aangeboden.

E-loketondernemers

Start en volg al je aanvragen bij een Vlaamse overheidsdienst op.

Erkende leerwerkplekken

Vind erkende leerwerkplekken in je buurt.

ESF-applicatie

De digitale applicatie van Europa WSE, voor organisaties met een ESF+-project of een project uit een ander programma (zoals AMIF, RRF, WBC, MVO...).

Europa WSE openstaande oproepen

Vind openstaande oproepen en overheidsopdrachten.

Infopunt e-leren

Informatiepunt en community rond e-leren opgericht door VDAB.

KMO-portefeuille - vind je dienstverlener

Ontdek bij welke dienstverleners je gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.

KMO-portefeuille voor dienstverleners

Registreer je als dienstverlener om opleidingen en/of adviesdiensten te verlenen aan kmo's.

Lesplaatsen duaal leren

Vind een lerende bij opleidings-instellingen die duale of alternerende opleidingen aanbieden.

Open AI - ChatGPT

Ga aan de slag met de gratis versie van ChatGPT.

Opleidingsdatabank voor dienstverleners

Registreer je opleiding in de Vlaamse opleidingsdatabank, zodat deze recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

Platos

Het Platform voor Overheidsopdrachten en Subsidies voor organisaties met een ESF+- of AMIF-project.

Simulator Vlaams opleidingsverlof

Bereken en plan het aantal uren Vlaams opleidingsverlof waar je recht op hebt.

Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives

Ontdek voor welke opleidingsincentives je in aanmerking komt.

Werkbaar Werk

Info en tips omtrent werkbaar werk voor werknemers, ondernemers én organisaties.

Word erkend als en/of beheer je leerwerkplek

Dien je aanvraag in en/of hou je informatie up-to-date.

Beleid

Maatregelen, financiering, subsidies en arbeidsovereenkomsten in Vlaanderen.

Arbeidsreglementering

Alle regels over de arbeidstijd, verplichtingen, documenten,...

Beroepskwalificatie-databank

Lijst met beroepskwalificaties erkend door de Vlaamse regering.

De-minimis

Alle info over Europese staatsteunmaatregelen voor ondernemingen.

Erkenning van een onderneming als leerwerkplek

Alle info over de erkenningsvoorwaarden, -procedure, geldigheidsduur etc.

Europa WSE

De werking vanuit Europa WSE.

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Werking, doelstellingen, wie komt in aanmerking,...

Financiële stimulansen

Voor ondernemingen die leerlingen opleiden in een duale of alternerende opleiding.

KMO-portefeuille

Alle info over de KMO-portefeuille.

Knelpuntberoepenlijst

Lijst met knelpuntberoepen, jaarlijks gepubliceerd door de Studiedienst van VDAB.

Leervergoeding

In duaal en alternerend leren.

Opleidingscheques

Informatie voor opleidingsverstrekkers.

Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

Databank met opleidingen die recht geven op één of meer Vlaamse opleidingsincentives.

Opleidingsplannen

Maatregelen volgens FOD WASO.

Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO)

Alles over deze overeenkomst in het kader van alternerend leren in het secundair onderwijs.

Overzicht mentoropleidingen per partnerschap

Mentoropleidingen in het kader van duaal en alternerend leren.

Scholingsbeding

Alle info over het scholingsbeding.

Sectorfondsen en paritaire comités

Lijst met sectorfondsen waar je subsidies kan aanvragen.

Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

Alle info over deze overeenkomst in het kader van werkplekleren.

Subsidiedatabank

VLAIO's subsidiedatabank met -gids voor aanwerven en opleiden.

Onderzoek

Wetenschappelijke publicaties, cijfers en onderzoeksinstanties.

Arbeidsmarktanalyse

Interactieve statistieken en snelle ramingen van de tewerkstelling in België.

Arvastat

Snel en eenvoudig statistieken over de burgerklanten en de vacatures in Vlaanderen raadplegen.

FARI

Publicaties over AI for the Common Good.

Federgon kenniscentrum

Cijfermatige evolutie van de Federgon-sectoren.

Federgon legal

Publicaties van Federgon Legal over sociaal recht en de reglementering van toepassing op de Federgon-sectoren.

Kenniscentrum data en maatschappij

Publicaties over AI, data en maatschappelijke thema’s.

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Steunpunt Werk

Beleidsgericht onderzoekscentrum aan de KU Leuven.

Statistieken FOD WASO

Monitoring van de toestand op de arbeidsmarkt.

Transities op de arbeidsmarkt

Transitiepercentages en -cijfers van Statbel.

Werkbaarheidsmonitor

Datatool voor werknemers.