OPROEP: VLAIO zoekt aanbieders van opleidingen ‘ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompen in een industriële omgeving’

27 juli 2023 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

VLAIO zoekt via een nieuwe overheidsopdracht aanbieders van merkonafhankelijke opleidingstrajecten voor het ontwerp, de installatie of het onderhoud van industriële warmtepompen. Bezit jouw organisatie deze expertise? Neem deel aan de online infosessie op 7 september en dien jouw kandidatuur in voor 16 oktober! 

Tegen 2023 wil Vlaanderen 10% van de energiedragers uit de minder energie-intensieve industrie ("niet-ETS") vergroend hebben. Uit de  ‘Economische potentieelstudie vergroening van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen’ blijkt het grote potentieel van industriële warmtepompen. Via deze technologie kan warmte-energie binnen de industrie fors verduurzamen. VLAIO ontwikkelde een actieplan om versneld uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit deze studie. Acties binnen dit impulsprogramma(externe link) omvatten onder meer: 

  • Investeringen ondersteunen; 
  • Ondernemingen binnen de doelgroep adviseren en begeleiden; 
  • Via onderzoek naar ontwikkeling een demo creëren; 
  • Opleidingen aanbieden. 

Toenemende vraag naar warmtepompinstallateurs  

Deze opdracht kadert in dit laatste actiepunt. We stellen ook vast dat de sector vandaag al kampt met een tekort aan warmtepompinstallateurs. Met de stijgende vraag naar warmtepompen zal de vraag naar deze expertise nog toenemen. De nood aan extra capaciteit is dus hoog.  

Aanbieder van merkonafhankelijke opleidingen 

Concreet zoekt VLAIO aanbieders van opleidingen ‘ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompen in een industriële omgeving’, en dit voor zowel de ontwikkeling, de organisatie, de toeleiding en promotie van deze opleidingen. Deze opleidingen kunnen gericht zijn op procesverwarming en/of klimatisatie en moeten merkonafhankelijk zijn. Het is de bedoeling dat bestaande profielen efficiënt worden omgeschoold zodat ze op zo’n kort mogelijke tijd inzetbaar zijn in de praktijk. De dienstverlener kan de doelgroep en vereiste voorkennis zelf kiezen.  

Samenwerken voor meer expertise tijdens het opleidingstraject 

Voor het inbrengen van expertise – zoals het inschatten van de opleidingsnood; het inhoudelijk, didactisch en organisatorisch vormgeven van de opleiding; de toeleiding en promotie - kan de dienstverlener samenwerken met de sector en/of met een kennisinstelling en/of met andere relevante partijen. Denk aan samenwerking met sectorfederaties, sectorfondsen, bedrijven, hogescholen, universiteiten of strategische onderzoekscentra.  

€ 90.000 steun per opleidingstraject  

Het is de bedoeling dat de dienstverleners voldoende aandacht besteden aan de effectieve organisatie van de trajecten. Opleidingstrajecten worden minimaal twee keer aangeboden tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen 1/1/2024 en 31/12/2026. De financiering vanuit VLAIO bedraagt maximaal € 90.000 exclusief btw per onderwerp. VLAIO sluit een overeenkomst af voor alle onderwerpen die door de beoordelingsjury weerhouden worden - met een maximum van twee per indiener. 

Vragen? Meer info? Online infosessie op 7 september 

Neem deel aan onze online infosessie op donderdag 7 september om 11.00 u. Meld je hier aan!(externe link)

Gelieve eventuele vragen ten laatste op 31 augustus per e-mail te bezorgen aan ellen.vandongen@vlaio.be.

Dien jouw kandidatuur in voor 16 oktober

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je hier op het federaal publicatieplatform e-procurement(externe link). Je kan ze ook aanvragen via e-mail bij ellen.vandongen@vlaio.be.  

Deelnemen kan tot 16 oktober 2023 12.00 u.

Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten