Vacature: stafmedewerker opleiding (m/v/x)

ICHO vzw, het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel) organiseert de masteropleiding huisartsgeneeskunde in Vlaanderen en heeft een vacature voor een stafmedewerker opleiding (m/v/x)  voor de ondersteuning van huisarts-praktijkopleiders en stagemeester-coördinatoren.


Het ICHO wenst zijn ondersteuning van de praktijkopleiders en de stagemeester-coördinatoren van huisartsen-in-opleiding verder te professionaliseren en is daarom op zoek naar een stafmedewerker (m/v/x).

Functie-inhoud:

 • opleidingsactiviteiten voor groepen van praktijkopleiders van huisartsen-in-opleiding (haio’s) ontwikkelen, organiseren of zelf geven en evalueren:
  • actualiseren en geven van pedagogische basistraining voor startende praktijkopleiders;
  • voorbereiden en uitwerken van regionale opleidingsvergaderingen;
  • voorbereiden, uitwerken en (laten) geven van specifieke workshops in kleinere groepen;
  • organiseren van studiedagen/events voor grote groepen;
  • ontwikkelen van e-learning modules en blended learning pakketten;
  • ontwikkelen en implementeren van draaiboeken voor intervisiesessies;
  • evalueren, up-to-date houden en verbeteren van alle bovenvermelde opleidingsactiviteiten;
 • ondersteuning, opleiding en coaching van regionale coaches praktijkopleiding en stagemeester-coördinatoren en praktijkopleiders;
 • observaties van leergesprekken, het geven van feedback en het participeren aan functioneringsgesprekken;
 • meewerken aan de optimale afstemming tussen de coördinatoren die de haio’s begeleiden bij hun intervisie-sessies en de coaches van de praktijkopleiders;
 • beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning: actief deelnemen aan de stafvergaderingen en ad hoc werkgroepen, mee ontwikkelen van instrumenten en ondersteuningspakketten, wetenschappelijke onderbouw van beleid en instrumenten, onderwijsvernieuwing initiëren;
 • eigen opleiding/ontwikkeling en intervisie samen met collega’s coaches.

Profiel:

 • diploma in de menswetenschappen (vb. agogiek, pedagogische wetenschappen, psychologie,…);
 • vaardigheden en ervaring hebben in het ontwikkelen en geven van opleiding/training;
 • vaardigheden en ervaring in het begeleiden en coachen van groepen professionals;
 • interesse in volwassenenonderwijs in de zorg;
 • voeling hebben met huisartsgeneeskunde is geen vereiste maar biedt een meerwaarde;
 • zelfstandig kunnen werken vanuit een beleid dat in team is opgesteld;
 • sterke communicatieve en coachingsvaardigheden hebben: vlotte contacten leggen in het volledige netwerk en vertrouwen kunnen opbouwen;
 • pro-actief en pragmatisch kunnen organiseren;
 • een brugfunctie vormen tussen de Vlaamse academische huisartsencentra en het werkveld.

Werkvoorwaarden:

 • een contract van onbepaalde duur;
 • voltijds of 80%;
 • een contract bij het ICHOvzw (waar de werkvoorwaarden afgestemd zijn op die van de universiteiten);
 • uitgebreide voordelen: extra verlof, maaltijdcheques, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken, thuiswerkvergoeding, telefoonvergoeding, extra-legale groepsverzekering, hospitalisatieverzekering;
 • plaats van tewerkstelling: Leuven. Geregeld verplaatsingen over heel Vlaanderen. Daarom beschikken over een rijbewijs B.

Meer informatie ?

Voor uitgebreide informatie kan u contact nemen met Guy Gielis (guy.gielis@icho.be - 016/37 90 10) of bij Nele Michels (nele.michels@outlook.be - 0496/11 18 73).

Solliciteren:

Sollicitaties vóór 20 mei 2024 richten aan ICHO, Guy Gielis, Kapucijnenvoer 7 blok H te 3000-Leuven, 016/37 90 10, guy.gielis@icho.be.