Vacature: Technisch-pedagogisch 
e-learningconceptontwikkelaar (m/v/x)
 

Je creëert e-learnings met het oog op zelfstudie of digitale modules, je leidt inhoudelijke deskundigen op en begeleidt hen, je helpt de interne opleiders om hun opleiding te digitaliseren en staat in voor een informatiemonitoring van de sector.


Datum: 27 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Actiris

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners..

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

 

Actiris Academy (AA) beschikt over een cel Digital Learning met als taak het digitale op progressieve wijze in de opleidingen van Actiris te integreren. De cel draagt bij aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de personeelsleden via de creatie van digitale modules die de zelfstudie vergemakkelijken. Deze cel werkt nauw samen met het team van opleidingscoördinatoren en -specialisten en de interne opleiders om een multimodale leermethode in te voeren.

Missie

Je creëert e-learnings met het oog op zelfstudie of digitale modules, je leidt inhoudelijke deskundigen op en begeleidt hen, je helpt de interne opleiders om hun opleiding te digitaliseren en staat in voor een informatiemonitoring van de sector.

Verantwoordelijkheden

1. Digitale pedagogische opleidingsmodules ontwerpen op basis van de bestekken aangereikt door de opleidingscoördinatoren en -specialisten:

 • Deelnemen aan de pedagogische uitwerking samen met de opleidingscoördinatoren en -specialisten (pedagogische indeling, voorstellen van animaties en activiteiten, evaluatievoorwaarden enz.)
 • Bijdragen aan de creatie van pedagogische activiteiten met behulp van ontwerptools
 • Helpen met het maken en monteren van pedagogische filmpjes en/of communicaties (Adobe Première pro).
 • Instaan voor de opvolging van de prestaties van de onderaannemers (voice off, mediacreatie, vertaling ...).
 • Instaan voor de integratie, herlezing en bijwerking van nieuwe content in het LMS-platform van Actiris.

2. Instaan voor het beheer van het bestaande e-learningaanbod:

 • Bijwerken van bestaande e-learninginhoud in samenwerking met de opleidingscoördinatoren en -specialisten en met de inhoudsdeskundigen.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale aanpak binnen Actiris.
 • Creëren van digitale inhoud om de opleidingsactiviteiten te promoten
 • Instaan voor het online plaatsen en bijwerken van inhoud
 • Evalueren van de digitale producten en, waar nodig, aanpassingen aanbrengen.

Profiel

Je bent in het bezit van een master in opleidingstechnieken/technisch-pedagogische master of een master in een pedagogische richting/onderwijswetenschappen en multimedia en je hebt minstens 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

 • Je beschikt over uitstekende analysevaardigheden, je bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende informatie-elementen en de gevolgen in acht te nemen van de genomen beslissingen op de verschillende diensten en directies
 • Je kan een open geest aan de dag leggen om nieuwe methodes, benaderingen of oplossingen te zoeken of te ontwikkelen
 • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en je bent in staat je standpunt op een assertieve en diplomatische manier over te brengen
 • Je kan samenwerken met anderen en draagt zelf actief bij teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken
 • Je bent beschikbaar en bent bereid te luisteren om de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen
 • Je past je manier van zijn en handelen en je prioriteiten aan al naargelang van de personen, de situaties en de onvoorziene omstandigheden
 • Je hebt kennis van andragogie (vorming van volwassenen) en in het bijzonder van voortgezette opleidingen binnen een bedrijf.
 • Je bent geïnteresseerd in Learning & Development en nieuwe, innoverende leertechnologieën
 • Je hebt ervaring met conceptuele softwares zoals Adobe Creative Cloud, Articulate Storyline en Rise ...
 • Je hebt kennis van digitale en multimediale media die stimulerende en effectieve leeromgevingen bevorderen

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. 
Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers. 

 

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen :

 • Een voltijds AOD 
 • Een bruto maandsalaris van 4013 € voor 2 jaren anciënniteit/ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op de knop “solliciteren” in deze vacature en dit ten laatste op 15-01-2024.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

 

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 

 

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

 

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien.


Solliciteren

Solliciteren kan via deze link.