"Bekijk talenten vanuit hun takenpakket"

2 juni 2020 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

Tijdens de eerste online Book&Breakfast in april vertelde Marleen Deleu over het boek 'Mis geen talent' dat ze samen met Mark Van Assema schreef. Vicky Monsieurs schreef een recensie.

Auteur: Vicky Monsieurs

Tien jaar geleden werkte ik voor een Amerikaanse multinational als L&D-manager en werd mij gevraagd om een verplichte e-learning uit te rollen naar alle medewerkers. Een eenvoudig verzoek, tot de discussie begon over wat ik moest verstaan onder ‘medewerker’: enkel zij in loondienst (want die waren geregistreerd in het HR-systeem) of ook de freelancers en contractors (die via de aankoopdienst ingehuurd waren en waar we vanuit HR geen zicht op hadden).  Onze juridische dienst had een simpel antwoord: de e-learning was verplicht voor ‘iedereen die activiteiten verricht in naam van of in opdracht van de multinational’.   Nooit gedacht dat de juridische dienst mij duidelijk zou maken hoe belangrijk integraal talentbeheer is.  En nét hier gaat het boek over.

In heel wat organisaties wordt immers nog steeds een onderscheid gemaakt tussen vaste en flexibele talenten, een strategie die steeds minder efficiënt en effectief blijkt in een steeds meer agile wereld.

Het eerste deel van het boek schets uitgebreid de business case voor integraal talentbeheer: weet jij eigenlijk wel hoeveel medewerkers er actief zijn, wanneer je alle mogelijke tewerkstellingscontracten in beeld brengt?  Is HR (en directie) bereid om over de grenzen van vaste loondienst heen alle talenten aan te trekken en te ontwikkelen omdat iedereen – los van statuut – samen de missie van organisatie kan realiseren? Samenwerking tussen HR en afdelingen die rechtstreeks talent ‘inkopen’ via projecten of freelance-overeenkomsten is 1 van de cruciale sleutels tot succes.

In het tweede deel van het boek krijg je aantal inspirerende case studies en wordt je een concreet model aangereikt om zelf je eigen organisatie naar een hoger niveau van integraal talentbeheer te tillen.

De auteurs hebben duidelijk een zeer uitgebreide literatuurstudie gedaan, wat maakt dat er veelvuldig andere onderzoeken en schrijvers geciteerd worden waardoor het boek niet altijd even vlot leesbaar is.

Als L&D-er is voor mij de belangrijkste boodschap van het boek om talenten te bekijken vanuit hun takenpakket, niet vanuit het type contract. Werkgevers zullen moeten afstappen van het idee dat het niet zinvol is om te investeren in de ontwikkeling van ‘tijdelijke medewerkers die toch weggaan’.

Hoe meer agile we gaan werken, hoe belangrijker een agile én integraal talentbeheer wordt. In welke mate de wetgever én de sociale partners in België meegaan in deze verschuiving… Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten