Ontdek de Federal Learning Account

29 maart 2024 in
Ontdek de Federal Learning Account
VOV Lerend Netwerk
| Nog geen reacties

De Federal Learning Account, de onlinedienst waarmee je de individuele en sectorale opleidingsrechten van je werknemers beheert, staat online. Je kan je reeds aanmelden en een kijkje nemen in de tool. In dit artikel bundelden we belangrijke informatie, antwoorden op enkele vragen en enkele bezorgdheden van werkgeversorganisaties.

De Arbeidsdeal van 3 oktober 2022 bepaalt onder meer dat in een onderneming met minstens 20 werknemers, het aantal opleidingsdagen per voltijdse werknemer 5 dagen per jaar moet bedragen. Telt de onderneming tussen de 10 en de 20 werknemers, is dit recht gelijk aan een dag per voltijdse werknemer per jaar.

Voor het beheren van deze opleidingsrechten ontwikkelde de federale overheid een tool. Deze is ondertussen online beschikbaar: de Federal Learning Account. Hiermee kan je opleidingen en opleidingsrechten van werknemers registreren, bijhouden welke opleidingen ze reeds hebben gevolgd en waarop je werknemers nog recht hebben.

Aanmelden

Heb je eerder gebruik gemaakt van de online diensten van de sociale zekerheid, dan kan je je direct bij de Federal Learning Account aanmelden met itsme of de eID. Deed je dit nog nooit, dan moet je eerst een aantal stappen doorlopen. Deze vind je terug op de website van de FLA.

Andere kanalen

Naast de FLA bestaan er nog andere kanalen die werkgevers kunnen gebruiken om de opleidingsgegevens van hun werknemers te registreren en up-to-date te houden, of hun opleidingskrediet te verkrijgen. Dat lezen we op de website van de tool.

Zo bestaat er ook een BATCH-kanaal waarmee gegevens in bulk kunnen worden verzonden (in XML-formaat). En een REST-API-kanaal om het verzenden en beheren van gegevens in de eigen toepassing te integreren. Meer info hierover vind je op de website van de FLA.

Moet jouw onderneming de FLA gebruiken?

Alle werkgevers moeten de FLA gebruiken, maar niet elke werkgever moet dezelfde informatie registreren, staat er te lezen op de website van de FLA.

  • Werkgevers die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten (wet van 5 december 1968) moeten alle opleidingsrechten en opleidingen registreren in de FLA.
  • Alle andere werkgevers moeten hun opleidingen registreren, en afhankelijk van hun grootte ook hun opleidingsrechten zoals bepaald in de wet op de arbeidsdeal (3 oktober 2022).

Wat is de deadline voor registratie?

Zowel de rechten die werknemers bezitten als de opleidingen die ze gevolgd hebben vanaf 1 januari 2024 moeten geregistreerd worden voor 1 december 2024. Opleidingen die plaatsvonden voor 1 januari van dit jaar mogen ook geregistreerd worden, maar dit is niet verplicht. Aldus de informatie op de website van de tool.

Welke opleidingsrechten kunnen geregistreerd worden?

Je kan drie verschillende individuele opleidingsrechten registreren volgens de informatie op de website van de FLA:

  • Wettelijk opleidingsrecht: Dit zijn de individuele opleidingsrechten die vastgelegd zijn door de Federal Learning Account-wet(20 oktober 2023). Het is mogelijk dat er in jouw collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) een ander aantal is bepaald.
  • Aanvullend sectoraal opleidingsrecht: Dit zijn de individuele aanvullende sectorale opleidingsrechten die zijn vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in een paritair (sub)comité. Deze rechten vallen buiten de Federal Learning Account-wet en komen bovenop de wettelijke opleidingsrechten.
  • Aanvullend werkgeversrecht: Dit zijn de individuele aanvullende opleidingsrechten die de werkgever in het arbeidsreglement van zijn onderneming heeft vastgesteld. Deze rechten vallen buiten de Federal Learning Account-wet en komen bovenop de wettelijke opleidingsrechten.

Het is niet mogelijk om collectieve opleidingsrechten te registreren in de FLA.

Werkgevers uiten bezorgdheid

Zowel via verschillende werkgroepen als rechtstreeks aan de minister van Werk uitten gezamenlijke werkgevers reeds hun bezorgdheid over de manier waarop de tool ontwikkeld werd en de kwaliteit ervan. Er wordt gevreesd voor complexe administratieve lasten voor werkgevers, bovenop veel onduidelijkheden in de wetgeving en een gebrek aan responsabilisering van de werknemer. Deze klachten werden gebundeld in een artikel op de website van VBO en werden ondertekend door VBO, de Boerenbond, UCM, Unisoc en Unizo.


Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten