Vijf verplichte opleidingsdagen: een brug te ver?

21 juni 2021 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft als één van de doelstellingen vijf opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent te voorzien. Maar hoe bereken je die opleidingsdagen precies? Wat valt eronder, wat valt er niet onder? Wat mag er wel, wat mag er niet? Veel vragen waar, door de complexiteit van het begrip ‘opleiding’ en de veelvoud aan informatie, moeilijk een eenduidig antwoord op te krijgen valt.


Tijdens de interviews in het kader van het 50 jaar bestaan van VOV bleef de wet niet onbesproken. Opvallend is dat niet iedereen hetzelfde standpunt inneemt ten opzichte van de verplichte opleidingsdagen: is de wet, met andere woorden, een goede ontwikkeling, of schiet de verplichting juist het doel voorbij? Wat zijn argumenten voor en tegen de verplichting? Houd zeker de interviews goed in de gaten om mee te volgen welke interessante inzichten er over de wet besproken worden.

Naast onze interviews nam Peter Mortier, VOV-voorzitter, in naam van VOV deel aan een rondetafelgesprek dat op 1 juni georganiseerd werd door de de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). In samenwerking met het kabinet Werk en het departement Werk en Sociale Economie (WSE) organiseren zij meerdere gesprekken met als doel tot een nieuw actieplan werkbaar werk te komen.

Ook kunnen we meegeven dat er bij de Nationale Adviesraad (NAR) een adviesvraag ligt om het deel over de verplichte opleidingsdagen te herzien. Onder andere Joris Vandersteene, bestuurslid van VOV, voert deze onderhandelingen namens het VBO. De ontwikkelingen hierrond volgen we op de voet. We houden je dan ook graag op de hoogte.

Wil jij zelf iets kwijt over de verplichte opleidingsdagen? Heb je vragen die je graag wil bespreken met andere VOV’ers? Stuur dan een mail naar info@vov.be.

Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten