Welzijn op het werk

27 november 2014 in
Welzijn op het werk
VOV lerend netwerk vzw, Tess Van Linden
| Nog geen reacties

De druk om te presteren wordt steeds hoger, zowel op het werk als thuis. De neerslag op de fysieke en mentale gezondheid van onze werknemers wordt ons duidelijk gemaakt in de actualiteit. Burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim, … Ze zijn haast niet meer uit het nieuws weg te slaan. Tijd om er iets aan te doen dus! Wat kan je nu al doen voor het welzijn van jezelf en je werknemers?


Sinds 1 september wordt burn-out erkend als een psychosociaal risico op het werk. Psychosociale Risico’s (PSR) op het werk zijn alle klachten, zowel lichamelijk als geestelijk, waar een werknemer te maken mee kan krijgen die zijn functioneren op de werkvloer beïnvloeden en dus indirect ook de productiviteit van een organisatie. Een aangepast beleid hierrond is dus van vitaal belang!

Burn-out wordt dus opgenomen in de Belgische welzijnswet, een wet die al sinds 4 augustus 1996 de basis legt voor een preventief beleid rond veiligheid en gezondheid. Ook de regelgeving rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk werden opnieuw onder de loep genomen. Op deze manier wordt een heel brede definitie van PSR gebruikt in de Belgische wetgeving. Ook de rollen van sleutelfiguren (preventieadviseur, vertrouwenspersoon, …) werden herbekeken om het kader van de interactie hiertussen te verduidelijken.

Reeds in 2012 lanceerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een campagne om te sensibiliseren. De website www.voeljegoedophetwerk.be ging in 2013 online als laagdrempelig hulpmiddel voor zowel werkgevers als –nemers. Je vindt er de radiospots, maar ook een heleboel informatie en een test waarvan de uitslag een indicatie geeft over jouw welzijn op het werk. Handig voor organisaties is de gids die de preventie van PSR moet ondersteunen, die je daar gratis kan downloaden.

Zulke initiatieven zijn een goed hulpmiddel en trekken de aandacht terecht naar de problematiek. De website www.werkbaarwerk.be van de Stichting Innovatie en Arbeid publiceert elke drie jaar cijfers over factoren die het werk werkbaar houden en factoren die een risico vormen. Zo blijkt dat in de laatste negen jaar werkstress niet is gedaald en zelfs met één procent gestegen tegenover het begin van de metingen. Eén op drie werknemers zegt bovendien dat zijn werkstress problematische proporties aanneemt!

Een teleurstellende vaststelling is dat werknemers steeds minder leermogelijkheden ziet; in negen jaar is er een daling van vier procent op te merken in aantal werknemers die hun leermogelijkheden als toereikend beschouwen.

De website www.werkbaarwerk.be verzamelt trouwens een heleboel online organisatietools die een hulpmiddel kunnen zijn in het stimuleren van welzijn op het werk.

Werknemers die gebukt gaan onder het zware juk van stress, hebben ook meer kans om dader of slachtoffer te worden van pesterijen en andere negatieve interacties op het werk. Enerzijds is er bij pesten op het werk het daderpad: werknemers die een gevoel van controle proberen te herwinnen over hun situatie en dit op een zwakke schakel botvieren. Anderzijds is er ook het slachtofferpad: werknemers die te weinig energie hebben om tegen de daders in te gaan en het dus laten gebeuren. De website www.respectophetwerk.be probeert hier een antwoord op te bieden door u informatie te geven over arbeidsomstandigheden, stress, relaties, gevolgen en mogelijkheden om hiermee om te gaan. Verder bieden zij ook een overzicht van Good Practices en een toolkit die u kan ondersteunen in de juiste diagnose te stellen.

Wat denk jij? Vind jij deze ontwikkeling ten goede van de werknemer en werkgever? Ben jij reeds in aanraking gekomen met psychosociale risico's? Denk je dat zulke campagnes goede initiatieven zijn en in welke mate?

Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten