Beantwoordbare vragen: PICOC

29 januari 2013 in
Beantwoordbare vragen: PICOC
VOV lerend netwerk vzw, Tess Van Linden
| Nog geen reacties

Een van de essentiële vaardigheden in de evidence-based praktijk is het stellen van goed opgestelde, praktische vragen. PICOC is een methode om de 5 elementen van een beantwoordbare vraag te beschrijven. PICOC is een letterwoord uit het Engels dat staat voor: Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context. 


Bij elke interventie die we als Learning & Development professional plannen, kunnen we ons afvragen of we een effect kunnen verwachten, wat het effect precies is, welke randvoorwaarden we in acht moeten nemen om effectief te zijn,... Vaak biedt wetenschappelijk onderzoek een antwoord op deze vragen. 

Het is echter niet eenvoudig om zomaar antwoorden op deze vragen te bekomen. We opereren immers in een complexe praktijk. Vandaar het belang om onze vraag goed te structureren. Het PICOC-model kan daarbij een grote hulp zijn. 

Population

Wie of Wat? Over welke specifieke doelgroep gaat het? Probeer de meest relevante onderscheidende kenmerken goed te omschrijven. Bijvoorbeeld: Arbeiders in een technische omgeving met grote veiligheidsrisico’s.

Intervention

Hoe? Omschrijf de interventie waarover je informatie wilt bekomen.

Comparison

In vergelijk met wat? Wat is het alternatief? Is het alternatief ‘geen interventie’ of wil je bijvoorbeeld twee verschillende aanpakken vergelijken.

Outcome

Wat wil je verwezenlijken, verbeteren of beïnvloeden? Wat is het uiteindelijke doel van de interventie (bv. meer samenwerking, hogere tevredenheid, veiliger gedrag)?

Context

Onder welke omstandigheden?

PICOC

Vat bovenstaande elementen samen in één beantwoordbare vraag.

Een voorbeeld

De onderliggende gedachte is dat alle elementen belangrijk zijn indien we gefocust willen zoeken naar evidentie. Elke verandering in de P, I, C, O of C leidt tot andere evidentie en dus tot een ander resultaat of antwoord. Bijvoorbeeld, een literatuurstudie gebaseerd op een vraag zoals ‘Is het formuleren van S.M.A.R.T. doelen een effectieve interventie?’, zal leiden tot een antwoord met weinig praktische waarde. De vraag beschouwt immers enkel I (doelen formuleren), zonder rekening te houden met:

  •  De P: het effect is mogelijk verschillend voor leden van het managementteam in vergelijking met arbeiders.
  •  De C: het effect is mogelijk verschillend voor de vergelijking met ‘Business process reengineering’ tegenover de vergelijking met ‘niets doen’.
  •  De O: het effect op productiviteit is mogelijk verschillend van het effect op werknemerstevredenheid of betrokkenheid met de organisatie.
  •  De C: het effect is mogelijk verschillend voor een financiële instelling met een structureel probleem in vergelijking met een zorginstelling met een cultureel probleem.

Eens je de vraag hebt geformuleerd in een PICOC-structuur, kun je nadenken over welk type vraag je nu eigenlijk stelt, en welk soort onderzoek dus een antwoord zal kunnen leveren op jouw vraag.

Meer weten?

What is a PICOC?

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten