De 4 principes van intrapreneurship  - Pitstop verslag

8 februari 2024 in
De 4 principes van intrapreneurship  - Pitstop verslag
VOV Lerend Netwerk
| Nog geen reacties

In een breekbare, onvoorspelbare en ondoorgrondelijke wereld is intrapreneurship een belangrijke eigenschap. Met de tips in dit artikel moedig jij persoonlijk initiatief en zelfleiderschap aan bij de medewerkers in jouw organisatie!


Neurowetenschapper en CEO van HowsWork Katelijn Nijsmans beklom tijdens de VOV-Pitstop over de lerende organisatie het denkbeeldige podium om de vele kwaliteiten van de intrapreneur te belichten. Tijdens de voorgaande sessie van Marc Alen leerden we immers dat innoveren en innovatie toelaten kerneigenschappen zijn van een lerende organisatie. En daarvoor heb je intrapreneurs nodig: mensen die binnen de organisatie dingen in gang zetten.

Innovatie is bovendien belangrijk voor organisaties om mee te kunnen blijven draaien in de BANI-wereld van vandaag, stelde Katelijn. BANI is een alternatieve term voor het moe gebruikte VUCA en staat voor:

  • Brittle: doordat we meer met elkaar verbonden zijn, zijn we ook erg afhankelijk geworden van elkaar. Valt één dominosteen om, dan heeft dat al snel gevolgen voor de andere steentjes. Op die manier kan een internationaal conflict al snel resulteren in een energiecrisis elders in de wereld. Bij die verbondenheid komt dus ook een grote breekbaarheid kijken.
  • Anxious: er komt zoveel informatie op ons af, dat we ons overweldigd voelen. De vaardigheid om de controle los te laten, wint in dit licht aan belang.
  • Non-linear: de manier waarop de wereld functioneert en evolueert wordt steeds minder voorspelbaar. Dat is ook voelbaar voor organisaties.
  • Incomprehensible: het wordt steeds moeilijker om te begrijpen hoe dingen werken. Een goed voorbeeld hiervan is het haast ondoorgrondelijke karakter van de neurale netwerken van Artificiële Intelligentie.

De 4 principes van intrapreneurship

Professor Saras Sarasvathy doet aan de University of Virginia Darden School of Business onderzoek naar onder meer intrapreneurship. Zij legde vier principes vast die ervoor zorgen dat mensen kunnen ondernemen binnen hun job. Het gaat om de effectuation cycle, een denkproces dat helpt om te groeien en ondernemen.

  1.  Bird-in-hand: naar het spreekwoord 'beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht', werken intrapreneurs met wat ze voorhanden hebben. Kennis, mensen, netwerken, tools, enzovoort. Dit is belangrijk, want ze kunnen alleen werken binnen de grenzen van de organisatie.
  2. Affordable loss: innoveren brengt een risico op falen met zich mee. Daarom is het belangrijk voor intrapreneurs om te weten welke foutenmarge ze zich kunnen veroorloven. 
  3. Crazy quilt: intrapreneurs moeten kunnen terugvallen op het lappendeken dat een netwerk is. Het is belangrijk om over silo's heen te gaan en een sterk netwerk te hebben binnen de hele organisatie.
  4. Lemonade: om het nogmaals met een spreekwoord te zeggen, when life gives you lemons, make lemonade. Dit is de kracht van intrapreneurs: ze zijn in staat om met wat voorhanden is creatief om te gaan om resultaten te boeken.

Zonder deze voorwaarden wordt intrapreneurship gestuit, concludeerde Katelijn haar sessie op de VOV-Pitstop. Daarom is het niet alleen belangrijk voor intrapreneurs om deze vier principes toe te passen in hun job, maar is het ook de taak van leidinggevenden om te helpen dit in kaart te brengen.


Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten