The Adult Learning Principles - Pitstop verslag

19 december 2023 in
The Adult Learning Principles - Pitstop verslag
VOV Lerend Netwerk
| Nog geen reacties

Volwassenen leren op een andere manier dan kinderen en zelfs jongvolwassenen. Dat stelden drie collega's van Acco Learn for Business tijdens de VOV-Pitstop van november 2023. Vervolgens deden ze de Adult Learning Principles uit de doeken. Ken jij ze al?

Tijdens de VOV-Pitstop van november 2023 zoomden drie collega's van Acco Learn for Business in op het maximaliseren van leerwinst en (digitale) inclusie. Tijdens hun presentatie vertelden Mathieu Demulder, Anke Vande Velde en Evi Van Mol dat ze zich steeds vaker een vraag stellen bij het uitwerken van blended leeroplossingen voor bedrijven: hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de doelgroep en hun leernoden?

Het antwoord hierop is uiteraard gelaagd, maar een van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden, is dat volwassenen geen kinderen zijn. Een voor de hand liggende stelling. Maar misschien wel interessant om net zoals Mathieu, Anke en Evi even bij stil te staan.

Want volwassenen leren op een andere manier dan kinderen en zelfs jongvolwassenen. Bovendien hebben ze andere verwachtingen van het leermateriaal, stelden de collega's. Tijdens hun presentatie onderscheidden Mathieu, Anke en Evi zes hoofdprincipes van Adult Learning. Na wat opzoekwerk blijkt dat deze zes ondergebracht kunnen worden in de 4 Adult Learning Principles van Malcolm Knowles, een Amerikaans onderwijzer die de term andragogie in het leven riep: de opvoeding en vorming van volwassenen.

Involve adult learners

Volwassenen willen volgens Knowles betrokken zijn bij wat ze (moeten) leren. Je kan hen dus, zoals hij suggereert, inspraak geven in de ontwikkeling, analyse en evaluatie van de training. 

De collega's van Acco wezen ons tijdens de VOV-Pitstop ook op het belang van zelfsturing. Volwassenen willen liever geen voorgekauwd traject, maar hebben veel aan gebruiksvriendelijke navigatie, waarmee ze de volgorde van de inhoud bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen en de optie hebben om te pauzeren, terugspoelen, doorspoelen en hernemen.

Een mooie toepassing van het principe van betrokkenheid zagen we tijdens de daaropvolgende presentatie van Geert Nijs van KBC Groep. Hun IT-departement bestond op een gegeven moment uit meer dan 3000 knappe koppen. Allemaal al wat ouder wat leeftijd betreft. Het management van KBC wilde dan ook graag meer schoolverlaters aannemen. Samen met de jongere werkkrachten van het departement rolden ze een heel preboarding en onboarding programma uit om schoolverlaters te motiveren om aan de slag te gaan bij KBC én hen aan de slag te houden. Hiervoor gebruikten ze de methode van design thinking, waarbij het doelpubliek centraal wordt gezet en mee mag nadenken.

Make training problem-centered 

Volwassenen blokken liever niet meer volgens Knowles. Laat hen dus geen inhoud memoriseren als dat niet nodig is, maar geef de opleiding een probleemoplossend, praktijkgericht karakter. Ook de opkomst van AI maakt het opslaan van kennis in ons eigen hoofd vandaag de dag nagenoeg overbodig.

Relevance is key

De materie in een opleiding moet voor volwassenen meteen relevant en bruikbaar zijn in het dagelijks werk. Dit hangt sterk samen met de principes Oriëntatie (is het praktisch?) en Motivatie (ben ik intern gemotiveerd?) die Mathieu, Anke en Evi presenteerden tijdens de Pitstop.

Build off their experiences

Bestaande kennis en ervaring zijn volgens Knowles de grootste learning resource van volwassenen. Hieruit putten ze of bouwen ze op verder om andere dingen bij te leren.

Daarom benadrukten Mathieu, Anke en Evi ook het belang van meerdere leerpaden. Aan de hand van een pre-evaluatie kunnen de volwassen lerenden dan toegang krijgen tot het leerpad waar ze behoefte aan hebben. Bovendien putten volwassenen ook graag uit de ervaring en kennis van anderen en leren ze graag bij van elkaar. Het toevoegen van een sociale optie om peer-to-peer leren te stimuleren (zoals chats, fora of gamification) is daarom onmisbaar in een opleiding voor volwassenen.

Meer toepassingen van deze vier principes vind je in de blog van EPALE, het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten