De toekomst van leren: transparant, persoonlijk en ervaringsgericht - Pitstop verslag

27 juli 2023 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

VOV nodigde ook Stefaan De Corte, oprichter van Laurea, uit om te spreken op de VOV-Pitstop van 13 juni in Hangar K te Kortrijk. Hij besprak drie kernprincipes die de toekomst van leren zullen vormgeven: transparantie, personalisatie en ervaringsgericht leren. In dit verslag gaan we dieper in op zijn presentatie. 

Stefaan De Corte opende zijn sessie op de VOV-Pitstop (in samenwerking met EdTech Station) met de drie principes die volgens hem leren in de toekomst zullen sturen. Allereerst zal leren meer transparant worden volgens Stefaan, waarbij individuen hun kwalificaties, competenties en leerpaden duidelijk kunnen presenteren aan organisaties en bedrijven. Ten tweede zal leren sterk gepersonaliseerd worden, waarbij educatieve ervaringen worden afgestemd op de unieke behoeften en voorkeuren van elke lerende. Tot slot zal volgens De Corte ervaringsgericht leren centraal staan, waarbij praktische ervaringen en hands-on leren de kern vormen van het leerproces.

Stefaan polste daarna naar de verwachtingen van de aanwezigen voor de toekomst van leren. Uit het publiek kwamen verschillende reacties en werden vooral het belang van eenvoudige en "hapklare" inhoud, evenwaardigheid, boeiende leerervaringen en learning in the flow of work benadrukt.

Belangrijke spelers op de markt

Om dat waar te maken, zijn er volgens Stefaan De Corte reeds verschillende spelers op de markt die hun stempel zullen drukken op de toekomst van leren. Enkele voorbeelden:

  1. Augmented Reality en Virtual Reality: technologieën zoals Apple's augmented reality en Microsoft's HoloLens zullen meeslepende leerervaringen creëren die de kloof tussen de fysieke en digitale wereld overbruggen.

  2. Metaverse: het concept van het Metaverse zal de grenzen tussen virtuele en echte ervaringen doen vervagen en unieke mogelijkheden bieden voor leren en samenwerken.

  3. GenAI en ChatGPT: door AI aangestuurde tools zoals ChatGPT zullen co-piloten worden in het professionele leven van lerenden, met gepersonaliseerde begeleiding op basis van grote datasets en gebruikersinteracties. Als voorbeeld hiervan gaf Stefaan chatbots en monitoringshulpmiddelen mee, die generiek aangekocht en daarna op maat aangepast kunnen worden om op die manier als buddy mee te wandelen met werknemers. Zo kan leren in the time of need bewerkstelligd worden.

  4. Blockchain: blockchain-technologie zal een oplossing bieden voor transparante verificatie van referenties, waarbij individuen hun volledige opleidings- en kwalificatiegeschiedenis in een digitale kluis kunnen bewaren. Stefaan verwees hiervoor naar athumi, een Vlaams datanutsbedrijf dat zo'n kluis heeft opgericht. Het is hun ambitie om het opleidingscurriculum van iedere Vlaming te capteren en organisaties hier toegang tot te geven. Hoewel deze kluis nog niet transparant noch compleet is, kan je hier zelf reeds een kijkje nemen.

  5. Globaal Ontwikkelingsdossier (GO.D): ook hier wordt momenteel nog aan gewerkt, maar het GO.D is een uitgebreid digitaal dossier waarmee individuen al hun opleidingen en ervaringen kunnen bewaren en werkgevers transparante toegang tot geven. Het GO.D kan platformen zoals LinkedIn en het LMS vervangen om certificaten bij te houden bijvoorbeeld.

De kracht van personalisatie en ervaringsgericht leren

Door op het juiste moment ondersteuning te bieden, wordt het leerproces efficiënter en effectiever, stelde Stefaan De Corte. Bovendien zal ervaringsgericht leren, voorheen als kostbaar en arbeidsintensief beschouwd, dankzij technologische vooruitgang schaalbaarder en betaalbaarder worden. Bedrijfsuitstapjes, stages, rollenspellen, simulaties en experimenten zijn bijvoorbeeld krachtige leermomenten, maar momenteel nog kostelijk in tijd en middelen. Technologie kan hier verandering in brengen volgens De Corte.

Vanuit het publiek kwam hier nog een aanvulling op: de ontwikkelkost van ervaringsgericht leren schrikt vaak af, maar bestaande technologieën uit andere sectoren, zoals de gamingindustrie, kunnen worden benut om innovatieve en boeiende leermogelijkheden te creëren. Voorbeelden als iRacing en Minecraft werden gegeven. Deze bestaande technologie kunnen we gaan toepassen binnen onze eigen sector.

De discussie over GO.D en informeel leren

Hoewel het GO.D een veelbelovende start biedt voor het vastleggen van formeel leren, werden er vanuit het publiek zorgen geuit over de beperkte focus op informeel leren. Om lerenden daadwerkelijk te empoweren, is het essentieel om manieren te vinden om informeel leren te valideren en te erkennen naast formele kwalificaties. Verder is een werknemer/mens veel meer dan enkel z'n diploma's.

Bovendien werden er vragen gesteld bij het hosten van het GO.D op overheidsniveau. Het publiek gaf bovendien aan zelf de controle te willen hebben over wat er in hun dossier opgenomen en zichtbaar wordt gemaakt. Bovendien is het GO.D voorlopig een Vlaams initiatief, wat te eng is voor de arbeidsmarkt.

Dit artikel werd geschreven met behulp van ChatGPT. Wil je hier zelf ook mee aan de slag gaan in een context relevant voor jouw bedrijf? Schrijf je dan in voor de VOV-Pitstop van 14 september, waarbij je workshops kan volgen van een aantal gerenommeerde experts!

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten