Het 'Learning Performance Ecosystem': hoe ziet het eruit in jouw organisatie? - Masterclass verslag

6 november 2023 in
Het 'Learning Performance Ecosystem': hoe ziet het eruit in jouw organisatie? - Masterclass verslag
VOV Lerend Netwerk
| Nog geen reacties

Vier dinsdagnamiddagen in oktober kwamen 15 leergierige VOV'ers virtueel samen voor de VOV-Masterclass met internationaal spreker Clark Quinn. De leervragen liepen erg uiteen, maar draaiden allemaal rond hetzelfde onderwerp: het creëren van een heldere strategie rond leertechnologieën. Karen Philips, Learning Consultant bij Arboth, woonde de sessies bij en schreef er een verslag over.

Auteur: Karen Philips 

Samen met Clark Quinn doken we gedurende 4 weken in het Learning Performance Ecosystem:

The learning and performance ecosystem model places people at the center and connects them with information, instruction, guidance, and other resources to help them learn and perform their work in ways that are more efficient and effective than ever before.

Bron: elearningindustry.com


De insteek van de deelnemers was ook in deze Masterclass weer zeer divers: waar de een kwam voor het opdoen van kennis, was het voor de ander een moment van reflectie. Mijn insteek? Als Learning Consultant, met een focus op het ontwikkelen van e-Learning, wil ik dat onze producten na oplevering de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Dat begint uiteraard al aan de start van een nieuw project met het formuleren van duidelijke (project)doelstellingen, nagaan of e-Learning de correcte oplossing is voor het bestaande 'probleem',… en uiteraard het opleveren van kwaliteitsvolle producten. 

Maar het is ook belangrijk om in te zien dat e-Learning slechts een klein onderdeel is in een groter geheel van (al dan niet bestaande) leerinitiati​even. Hoe kan Clark Quinn me helpen om dat te kaderen en zo klanten verder te ondersteunen bij het vormgeven van hun 'Learning Performance Ecosystem'?

De pijnpunten van L&D

Quinn duidt meteen de zwakke plek aan: "Het gaat niet goed met L&D". 

 • Slechts 38% van (Amerikaans) L&D-experts vindt dat de inspanningen van L&D bijdragen aan het behalen van organisatie (leer)doelstellingen.  
 • Werknemers kunnen onvoldoende snel groeien om tegemoet te komen aan de noden van de organisatie. 
 • Slechts 10% van trainingprogramma's zijn effectief. 
 •  …

 Hij ziet 4 grote pijnpunten waarom het niet goed gaat met L&D:

 • Leertechnologie is onvoldoende ondersteunend: als we informatie zoeken, slagen we er onvoldoende in om de nodige antwoorden efficiënt te vullen. Heb jij al eens een zoekterm ingegeven in je LMS? Wat kwam daar uit als resultaat? 
 • Sociaal leren gebeurt niet veel of weinig: weet je nog dat project waarbij je afdeling X vergat te betrekken, waardoor de uitkomst toch niet je dat was? Exact. We moeten er meer op uit trekken, kennis samenbrengen uit verschillende hoeken. 
 • Formeel leren mislukt: al te vaak verzorgen we trainingen over onderwerpen die geen uitleg behoeven. 
 • En dan zijn er nog de cijfers… Wie van ons gaat na of dat wat 'aangeleerd' is, ook effectief wordt toegepast? Hoe vertaalt de nieuwe kennis zich in gedrag? In de bedrijfsresultaten?

Formeel vs. informeel

We moeten als L&D'ers onze modus operandi aanpassen. Te vaak focussen we op 'events', op 'cursussen'. Daarmee focussen we erg op de nieuwe medewerkers, de 'beginners'. Maar er is veel meer nodig om ieder individu in de organisatie aan te spreken. 

Kijk even mee naar onderstaande figuur. Daar waar nieuwe medewerkers een hoge nood hebben aan formeel leren, is dat voor experten een pak minder, zij hebben een hoge nood aan informele leermomenten.

Figuur: Learning Needs by Expertise

Bron: Revolutionize Learning & Development Performance and Innovation Strategy for the Information Age. Clark N. Quinn

Het Learning Performance Ecosystem

Dus waar moeten we naartoe evolueren? Clark Quinn's ecosysteem ziet er als volgt uit en combineert:

 • formeel leren (courses / LMS-systems), 
 • Informeel leren (resources / LXP-systems), 
 • En sociaal leren (sociale media / colaboration tools).

 

 

Het goede nieuws? We hebben alle kennis in handen: 

 • We weten steeds beter hoe mensen leren, hoe men kennis opdoet, wat wel en niet werkt. Alleen passen we het niet altijd of allemaal toe. Denk aan spaced repetition. 
 • We hebben een positieve leercultuur nodig om een lerende organisatie te kunnen zijn en L&D zit in een ideale positie om dit te faciliteren. 
 • Én we hebben al de technologie voor handen (we moeten het alleen ten gepaste tijde inschakelen). 

Naar een all-in strategie

Self-assessment time! We hebben een duidelijke strategie nodig. Een L&D-strategie die formeel leren, performance support en sociaal leren integreert. Een strategie, die rekening houdt met de infrastructuur, de cultuur en de cijfers van jouw organisatie. Maar dan moeten we wel starten van een uitgangspunt: waar staat je organisatie vandaag? Waar zou je organisatie naartoe kunnen of moeten evolueren? 

De self-assessment hieronder kan je zien als een handige tool om het gesprek aan te knopen in je organisatie. Ik zal dat in ieder geval doen en dan zetten we hopelijk samen een kleine stap richting ideale L&D. 

Bron: Revolutionize Learning & Development Performance and Innovation Strategy for the Information Age. Clark N. Quinn

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten