Leertechnologieën: het landschap anno 2022

31 mei 2022 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

VOV woonde een aantal presentatiesessies bij tijdens Learning Technologies in Londen. Zo volgden we de sessie van David Kelly, CEO van The Learning Guild, over leertechnologieën. Hoe ziet het landschap er anno 2022 uit? Welke trends hebben vandaag de dag een impact op leren en ontwikkelen? En waar liggen de opportuniteiten? 


Sinds de uitbraak van COVID-19 onderging ook de wereld van Learning and Development een grote, razendsnelle transformatie. Dat hoeven we je niet meer te vertellen. David Kelly ziet vier kantelpunten die een impact hebben op de manier waarop L&D’ers hun job uitoefenen.

Hybride leren: een nieuwe wereld

Hoe doe ik mijn job in de context van een pandemie? Een vraag die elke L&D’er zich sinds 2020 stelt. Want als de manier waarop mensen werken wijzigt, dan moet ook de manier waarop ze ondersteund worden veranderen. Daarnaast ondergingen ook de werkplek en workflow drastische veranderingen. Volgens David Kelly zijn de noden echter niet gewijzigd, wél de manier waarop deze ingevuld moeten worden.

The Great Resignation

Deze ‘trend’ zien we niet overal, maar werknemers kijken wereldwijd wel op andere manier naar hun job. En veranderen bijgevolg ook om andere redenen van werk.

DEIB

De wereld verandert, dus ook de manier waarop mensen tegen de dingen aankijken en zich gedragen. Ook de werkcultuur blijft hier niet van gespaard, wat op zijn beurt een impact heeft op wat David Kelly DEIB noemt: diversity, equity, inclusion en belonging (diversiteit, gelijkheid, inclusie en het gevoel erbij te horen).

De rol van technologie in werken en leren

We gebruiken technologie zoals nooit tevoren. De manier waarop het in ons leven, werk en leren geïntegreerd is, is ongezien.


Al deze verschuivingen hebben een invloed op het werk van de L&D’er. En op de technologieën die vandaag en in de toekomst relevant zijn. Welke (nieuwe) tools en technieken werken nu écht? Wat is er in ontwikkeling en in opkomst? David Kelly scheen er zijn licht over.


Technologische trends met impact op leren

Natuurlijk is de toekomst voorspellen onmogelijk. David Kelly gaf tijdens zijn uiteenzetting dan ook de huidige trends mee die een impact hebben op leren en ontwikkelen op de werkvloer, om een beeld te schetsen van de mogelijkheden in de toekomst.

De exponentiële groei van video

Sinds de pandemie zijn we allemaal genoodzaakt om regelmatig onze (Zoom)camera op te zetten. Hoewel we eerst verrast werden door de snelle omschakeling naar deze manier van werken, meent David Kelly dat we nu geen excuus meer hebben om verblind te zijn door de snelheid waarmee video en technologie zich in ons leven integreren.

Kelly pleit ervoor om ten volle gebruik te maken van het potentieel van video en andere tools die bijvoorbeeld Zoom-vermoeidheid tegengaan. Er bestaan op dit moment bijvoorbeeld al verschillende tools om videovergaderingen boeiender en daardoor doeltreffender te maken, aldus David Kelly.

Leerstrategieën op basis van dataverzameling

Het gebruik van data en analytics speelt een steeds grotere rol in beslissingsprocedures. Hoe meer inzicht ze verkrijgen via big data, hoe beter L&D’ers hun rol binnen een bedrijf of organisatie kunnen uitvoeren, stelt Kelly.

Er bestaan steeds meer en betere tools om gegevens te verzamelen en te analyseren, zodat L&D’ers strategen beter kunnen informeren en al doende een belangrijkere partner worden binnen bedrijven en organisaties.

De opkomst van LXP

Er kunnen vandaag de dag steeds boeiendere leerervaringen gemaakt worden, die verder gaan dan cursussen en opleidingen. De LXP’s en LMS’en krijgen steeds meer functionaliteiten die dit mogelijk maken. Dit zorgt er opnieuw voor dat L&D’ers betere oplossingen kunnen aanbieden, waardoor ze waardevoller worden voor bedrijven en organisaties.

Tools voor leren op de werkvloer

Het vinden van de minst belemmerende manier van leren op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Daarbij noemde David Kelly microlearning en performance learning als grote trends. Hoe het ook heet: ervoor zorgen dat werknemers ongestoord kunnen bijleren terwijl ze hun job uitoefenen, wordt steeds crucialer. Hiervoor bestaan tools, zoals smartphones, die ondersteuning op het werk uiterst toegankelijk maken.

Gepersonaliseerd en adaptief leren

David Kelly stelde zich vragen bij deze trend. Leren op basis van interesse in plaats van op bestaande noden, zorgt voor weinig groei aangezien het werknemers niet of weinig uit hun comfortzone haalt, stelt hij. Het is een opkomende trend waarbij L&D’ers goed de vinger aan de pols moeten houden.

Artificiële Intelligentie en automatisering

Hoewel veel L&D’ers zich nog de vraag stellen hoe ze gebruik kunnen maken van tools zoals AI, stelt David Kelly dat iedereen dat op dit moment reeds doet. Artificiële Intelligentie is op een onzichtbare manier in ons werk en leven geïntegreerd. Zoals dat ook zou moeten. En het zal op deze manier alleen maar verder evolueren.

Verder is het belangrijk om te weten welke processen in de job van de L&D’er geautomatiseerd (kunnen) worden. Langs de ene kant zou je je de vraag kunnen stellen wat de waarde van een L&D’er nog is als 80% van het werk geautomatiseerd kan worden. Langs de andere kant geeft meer automatisering L&D’ers net meer ruimte om zich te concentreren op en te werken met mensen.

Immersieve leertechnologieën

Er wordt vandaag de dag veel lawaai gemaakt rond de Metaverse, voornamelijk omdat er enorm veel geld mee te verdienen valt, aldus David Kelly. Nochtans bestaat er geen duidelijke definitie van en is er geen duidelijkheid over wat het in de realiteit omvat. Het is dus een trend om met een waakzaam oog naar te kijken.

Technologieën als AR en VR kunnen nochtans wel een groot verschil maken in het werk van de L&D’er, stelt David Kelly. Het zijn manieren om veilige werkomgevingen te creëren en om jobs op een andere manier uit te voeren.


Niet-technologische trends met impact op leren

Technologieën bestaan echter niet in een vacuüm, stelt David Kelly. Vandaar dat hij tijdens zijn uiteenzetting in Londen ook de blik wierp op organisaties en de mensen die er werken. Wat is er bij hen gaande?

Groeiende vraag naar digitale competenties

Hoewel zowel werknemers als organisaties gedwongen worden om digitaal te werken, zijn er ook mensen en organisaties die zich digitale technologieën niet kunnen aanmeten. Omwille van karaktereigenschappen of een gebrek aan middelen.

Het is belangrijk om hier bewust van te zijn en empathisch mee om te gaan. Om open te staan voor Zoom-vermoeidheid. En om mensen te helpen zich te begeven in een digitale omgeving.

De nieuwe werkomgeving

Volgens David Kelly gaat de nieuwe werkplek om meer dan enkel werken voor een scherm, op kantoor of thuis. De werkomgeving is groter dan dat. Werknemers zitten vaak in een Zoommeeting, met huilende kinderen aan hun been of met een telefonerende partner in dezelfde ruimte. Ook hier moet bewust mee worden omgesprongen.

Hybride leren bestaat niet

Volgens David Kelly heeft niemand tot nog toe het geven van hybride trainingen écht onder de knie. Er is altijd een benadeelde partij: ofwel diegene die online meekijkt, ofwel degene die offline volgt. Een van beide partijen krijgt altijd een afgekookte versie van wat er gebeurt, waardoor er nooit sprake is van 100% engagement aan beide kanten. Aldus David Kelly.

Hybride training geven is dus meer dan beide partijen toegang geven tot wat er in de (online) ruimte gaande is.

Werken aan veerkracht

Het is zowel voor organisaties als voor de mensen binnen de organisatie belangrijk om veerkracht te ontwikkelen. Zeker in tijden van en na een pandemie.

Het verbeteren van de werknemerservaring

L&D speelt een cruciale rol in het verbeteren van de werknemerservaring. Hoe kan je als L&D’er technologieën inzetten die hier een rol in kunnen spelen?

Het ondersteunen van upskilling en reskilling

In een snel veranderende, steeds meer digitale wereld worden upskilling en reskilling enorm belangrijk. Stel jezelf als L&D’er de vraag welke stappen je onderneemt om deze belangrijke trends te ondersteunen.


De mogelijkheden van leertechnologieën

Online leren en werken is de laatste jaren uit z’n voegen gebarsten, waardoor de wereld van L&D in de spotlight kwam te staan. Dit is dé kans voor de L&D’er om boven zichzelf uit te stijgen. Of net niet.

David Kelly ziet de volgende mogelijkheden voor L&D’ers:

Wees flexibel

We worden met z’n allen gedwongen om ons aan te passen en snel beslissingen te nemen. Tot nu gebeurde dat vooral op een reactieve manier. L&D’ers hebben de mogelijkheid om proactief wendbaar te zijn en deze vaardigheid in hun voordeel te gebruiken.

Experimenteer

Iedereen zag zich de afgelopen jaren genoodzaakt om dingen te doen die ze nog nooit gedaan hadden. Ook hier is het belangrijk om de druk van de ketel te nemen en, nu de zaken zich min of meer genormaliseerd hebben, nieuwe dingen te blijven uitproberen. Ongeacht hoe het er in de wereld aan toe gaat.

Neem deel aan het debat

Er bestaan enorm veel technologieën die de toekomst van werken impacteren. En daar komen er elke dag bij. Het is onmogelijk om overal in mee te zijn. Maar het is wel belangrijk om op de hoogte te blijven van al deze mogelijkheden, ook al kan je ze niet meteen implementeren. Dit geeft je bestaansreden als L&D’er.

Neem een adviserende rol op

L&D wordt nog te vaak gezien als leverancier van opleidingen en trainingen. Door mee te zijn in het landschap van leertechnologieën, kan je een adviserende rol opeisen en word je een leverancier van oplossingen.

Herdefinieer digitaal leren

Training geven met digitale middelen is niet hetzelfde als digitaal leren. Digitaal leren is problemen oplossen in de reële wereld vanuit de digitale omgeving waarin we ons bevinden (bijvoorbeeld door het antwoord op een vraag te googelen). Bekijk digitaal leren vanuit het leren zelf, niet vanuit het geven van trainingen. Aldus David Kelly.

Word gezien als leider

L&D’ers kunnen in de context van een organisatie gezien worden als business partners, aangezien ze werknemers helpen om hun job beter uit te oefenen.


Wil je zelf opportuniteiten in het L&D-landschap in kaart brengen? Daartoe gaf David Kelly tot slot de volgende vragen mee:

  • Waar ligt de opportuniteit? Zelfs in tragische situaties zoals een pandemie, kan je opportuniteiten vinden. Zoals Marilyn Monroe zei: Within crisis, are the seeds of opportunity.
  • Wat hebben we geleerd? Reflectie is een erg belangrijk onderdeel van leren. Een onderdeel dat L&D’ers zelf vaak overslaan in hun werk, aldus David Kelly. Maak van reflecteren een prioriteit.
  • Hoe kunnen we helpen? Stel jezelf als L&D’er niet de vraag: hoe kan ik mijn job doen? Maar kijk naar je werk door een andere lens. De vaardigheden van L&D’ers zijn immers in verschillende (niet-L&D) contexten toepasbaar.
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten