OPINIE: 21st Century Skills: stop the nonsense!

19 september 2022 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

De VOV-Pitstop over 'Tools' zette VOV-bestuurslid Christophe Benoit aan tot denken. Hoezo, innovatie? Hoezo, 21st Century Skills? Hij kroop in zijn pen en zette enkele bevindingen op papier.

Auteur: Christophe Benoit, onderzoeker bij Erasmushogeschool Brussel en VOV-bestuurslid.

#hr #21stcenturyskills #innovation #learning #leadership

Heb ik je aandacht? Ja? Mooi, dan heb ik een skill gedemonstreerd die best wel nuttig is in een wereld waar iedereen om het hardst roept om gehoord te worden. Een wereld waar de single point of truth (het BRT-nieuws) vervangen is door een allegaartje aan kanalen waarop iedereen zijn mening kan geven, gefundeerd of niet. Ik noem hier het BRT-nieuws omdat de 21st Century Skills hun oorsprong vonden in 1980, BRT werd VRT op 1 januari 1998. We zijn 42 jaar verder, ondertussen is er al 22 jaar van de 21e eeuw gepasseerd en toch praten we nog over de 21st Century Skills. Gebrek aan creativiteit? Nochtans een 21st Century Skill.

Sinds 1980 zijn er ook al een aantal events gebeurd die een impact hebben gehad op de wereld; het failliet van de banken, we voelen de impact van global warming, een langdurige pandemie en een oorlog op Europese bodem. Telkens kregen we het gevoel niet klaar te zijn en dat waren we ook niet omdat de capaciteit ontbrak om om te gaan met onverwachte events die ons leven overhoop gooit. Wendbaarheid is een attitude die nooit zo noodzakelijk was als in het eerste kwart van de 21e eeuw. Ik heb het nog eens nagekeken maar wendbaarheid staat niet in de lijst van de 21st Century Skills.

Een ander fenomeen dat zich sterk ontwikkelde in de eerste decennia van de 21e eeuw was sociale media. Platformen waarop iedereen zijn eigen mening kwijt kan en waarop enkel een like kan gegeven worden. Deze goed bedoelde empathie en het verzwijgen van de dislikes trok zich door in de gehele maatschappij waardoor bedrijven (het nieuwe beoordelen, Jacco ven den Berg) te kampen krijgen met managers die rampzalig empathisch leiding geven. Kim Scott, manager bij Google, plaatst daar het principe van radicaal openhartig tegenover. Hierbij is dialoog, duidelijkheid en eerlijkheid tegenover je medemens een manier om positief te ontwikkelen. Nog eens gekeken op de lijst, neen .. geen openhartigheid op de lijst.

De snel voorbijrazende wereld geeft aan veel mensen een gevoel van een ratrace waarbij het gevoel van geleefd te worden en geen rust te vinden de bovenhand haalt. The fear of missing out, schermtijden die de pan uitswingen en sociale (digitale) verplichtingen leiden tot een mentale druk. De zorg voor het eigen mentale welzijn is een skill die belangrijk wordt. Steven Poelmans legt in zijn boek De Breinbalans uit hoe die zelfzorg voor optimaal neurocognitief functioneren en welzijn op eenvoudige manier kan gebeuren. Je hoeft niet te kijken, zelfzorg staat niet in de lijst.

Je zou bijna denken dat het begin van de 21e eeuw enkel kommer en kwel is en dat het helemaal op zijn gat ligt, dat we dringend moeten bouwen aan een betere toekomst. Maar daar zitten we weer met een probleem; de war for talent en het overbruggen van de skillsgap. Desondanks de immigratie zijn er bijna in alle sectoren werkkrachten te kort (als we de boomknuffelaars buiten beschouwing laten). Tanika Kenens heeft in haar PhD onderzoek toch wel een alternatieve kijk op competenties en een nieuwe manier om de knelpuntberoepenproblematiek aan te pakken. Momenteel worden mensen opgeleid om direct inzetbaar te zijn in beroepen met heel fancy namen waarvan een kandidaat soms denkt wtf (sorry voor mijn woordkeuze). Als we mensen opleiden als ontwikkelbaar in plaats van inzetbaar dan kunnen we deze problematiek aanpakken en wordt de poule van kandidaten voor een knelpuntberoep groter. Dit vraagt natuurlijk wendbaarheid van onderwijs en rekrutering.

Zijn de 21st Century Skills dan verkeerd? Neen, ze zijn enkel wat outdated en zijn dringend toe aan een update. Ik zie hier en daar al mooie pogingen zoals in the LearnScape van Katja Schipperheijn maar het belangrijkste in heel deze discussie komt nog altijd uit een van de beste boeken ter wereld: Good to Great van James C. Collins; eerst de mens dan de rest. Kortom hire character train skills.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten