Pitstop verslag: Effect vs. impact van leeruitkomsten – Xprtise

23 maart 2023 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

De Pitstop van 9 maart 2023 vond plaats in Hasselt en stond in het teken van data en analytics in learning. Sprekers Alex Koffeman en Pieter Allers gingen tijdens hun sessie in op het verkleinen van de afstand tussen leren en presteren. VOV-lid en aanwezige Johan Buts licht toe.

Auteur: Johan Buts

Pieter Allers van Xpertise België en Alex Koffeman van Xpertise Nederland zetten wat ze al eens in het kort hebben komen vertellen op de VOV-beurs in 2022, de 5 Moments of Need, nog eens extra in de kijker.

Xpertise is een organisatie die innovatieve leeroplossingen ontwerpt en implementeert, gericht op het verbeteren van de performantie. Zij nemen het 70:20:10-principe centraal, met de 5 Moments of Need als uitgangspunt. 

70% van het leren en ontwikkelen komt door dingen te doen, uit te proberen en te ervaren, 20% door observatie en communicatie en feedback te krijgen. Het principe stelt dat je slechts 10% van leren en ontwikkelen haalt uit formele opleiding.

De 5 moments of Need beschrijft de verschillende momenten waarop mensen behoefte hebben aan ondersteuning en opleiding in hun werk: 

  1. Wanneer ze nieuw in een functie zijn of voor het eerst in contact komen met een nieuwe taak. 
  2. Wanneer een bestaande taak of proces verandert en de persoon dus nieuwe kennis nodig heeft om de taak succesvol te kunnen uitvoeren. 
  3. Als een persoon zich wil verdiepen in bepaalde kennis of kennis wil verbeteren om bijvoorbeeld complexere taken te kunnen uitvoeren.
  4. Een persoon ondervindt problemen bij het uitvoeren van het werk en heeft dus ondersteuning nodig om de taak tot een goed einde te kunnen brengen. 
  5. Om de gewone kennis die er al is bij te houden en als de persoon op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen in zijn/haar/hun vakgebied.

Door deze vijf momenten te identificeren en er gepaste ondersteuning en training voor te bieden, kan een organisatie ervoor zorgen dat medewerkers hun werk effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren. Je dient er wel rekening mee te houden dat wanneer je medewerker in opleiding zit, deze niet inzetbaar is op de werkvloer op datzelfde moment.

In tegenstelling tot Jaan van Stellar Labs vinden zij wel dat je kan onderzoeken of je investeringen in opleiding loont. Het meten van impact kan je dan meten door je eerst een doel voor ogen te stellen: wat wil je bereiken met je opleiding. Voer ten tweede een nulmeting uit, zodat je weet hoe je er nu voor staat. Stel een plan op hoe je data zal verzamelen; wanneer ga je meten en wie gaat er meten. Voer tenslotte metingen uit die je kan vergelijken met je nulmeting. Communiceer de resultaten ook met je stakeholders, vat data samen en analyseer ze.

Op het einde van de presentatie brachten ze dan een concrete case (Colgate) naar voor, waarbij duidelijk de impact van leren te merken was. De operationele efficiëntie werd hoger, de werknemers waren meer beschikbaar, de benutting van de middelen steeg, en zelfs het onboarden ging er 30% sneller op vooruit.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten