Pitstop verslag: Het automatiseren van het rekruteringsproces - Summ.Link - Kevin De Pauw

23 maart 2023 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

De Pitstop van 9 maart 2023 vond plaats in Hasselt en stond in het teken van data en analytics in learning. Spreker Kevin De Pauw deed uit de doeken hoe hij het rekruteringsproces wil automatiseren, met als doel vrijwillig vertrek te beperken. VOV-lid en aanwezige Johan Buts brengt verslag uit.

Auteur: Johan Buts

Kevin De Pauw is oprichter en CEO van Summ.Link, een consultancy bedrijf opgericht in 2016. De focus ligt op artificiële intelligentie, data science en machine learning. Met zijn bedrijf wil hij het aanwervingsproces automatiseren, want je zal maar het ideale talent vinden dat uiteindelijk afhaakt omwille van langlopende procedures.  

Door bijvoorbeeld automatische screening van kandidaten en de juiste match op basis van data te maken met de kandidaten kan er enorm veel tijd worden uitgespaard. Als je kandidaten nadien nog eens uitnodigt voor een video interview in plaats van het klassieke sollicitatiegesprek wordt de winst alleen nog maar groter. 

Het gebruik van data houdt natuurlijk ook wel risico’s in: dit soort van informatie is erg privacygevoelig en organisaties moeten zich dan ook houden aan wat de wet hen voorschrijft. Enkel bevoegd personeel mag toegang hebben tot deze data. 

Wanneer je gegevens en analyses gebruikt is het belangrijk om rekening te houden met vooringenomenheid. Dit kan leiden tot oneerlijke behandeling van bepaalde groepen van werknemers. Het is aan de organisaties om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden gebruikt en relevant zijn en rekening houden met deze vooringenomenheden. 

AI zal in de toekomst nog belangrijker worden, ISO en GDPR zorgen voor gegevensprivacy en ethiek. De komende Data and Al Act in Europa zal daarrond nog verdere richtlijnen moeten bieden.

Menselijke fouten blijven mogelijk, het is daarom van belang ervoor te zorgen dat de gebruikte gegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Beslissingen die worden gemaakt op basis van de gegevens dienen ook door menselijke experten te worden geverifieerd.

Gegevens en analyses in HR-processen vereisen ook technische vaardigheden en expertise. Organisaties moeten erop toezien dat ze hierover beschikken.

Het gebruik van Al in HR roept ethische zorgen op over het gebruik van werknemersgegevens en privacy, vooral als het wordt gebruikt om het gedrag van werknemers te volgen of beslissingen te nemen over hun dienstverband. Organisaties moeten erover waken dat het gebruik van Al in HR is afgestemd op ethische principes en waarden. Het is de taak van de overheid hier ook het kader voor te voorzien.

Als voordelen van de automatisering van het wervingsproces zie je vooral dat het het aantal menselijke fouten vermindert, de aanwervingstijd verkleint en dat het er een hogere retentie is van het eigen personeel.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten