Pitstop verslag: Get your Mojo – Skillmatrix

23 maart 2023 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

De Pitstop van 9 maart 2023 vond plaats in Hasselt en stond in het teken van data en analytics in learning. Ilse Moreau en Frederik Vandeputte van Redmojo namen ons tijdens hun sessie mee doorheen hun Skill Matrix. VOV-lid en aanwezige Johan Buts pende zijn belangrijkste bevindingen neer.

Auteur: Johan Buts

Ilse Moreau en Frederik Vandeputte van RedMojo, onderdeel van de Chronos groep, een IT-consultancy bedrijf, deelden hun ervaring die ze opdeden met het opstellen van een Skillmatrix. Zij gebruikten hiervoor de applicatie Power App van de Office suite. Het is geen evaluatietool, maar een manier om werknemers zichzelf te laten inschalen wat hun kennis betreft. Het gaat dan om soft skills, technische skills, talenkennis, en alle andere skills die de werknemers voor hun dagdagelijkse bezigheden kunnen benutten. 

Via deze matrix kan je dan als organisatie bepalen wat de individuele en collectieve opleidingsnoden zijn en daar opleidingen aan koppelen. Er wordt op die manier afgebakend wie wat kent. Werknemers kunnen aanduiden hoe vaardig ze zichzelf voelen om iets bepaald uit te voeren. In een wereld waarin kennis vlug voorbijgestreefd is, en er meer nood is aan meetbare inzichten, komen zulke metingen van pas.

Allereerst wordt er een lijst opgesteld van alle mogelijke skills, en daar wordt dan een schaal aan toegekend. Dat hoeft niet per se te zwaar opgevat te worden. Dan wordt er aan alle medewerkers gevraagd om hun vaardigheden in de matrix aan te brengen. Het is dan wel geen evaluatietool, er moet wel progressie te zien zijn, en er wordt dan ook verwacht dat de werknemers als er een leermoment is geweest hun skills opnieuw inschalen. 

Vanuit de data die ingevoerd werd, kunnen er allerlei rapporten en inzichten getrokken worden. Door bijvoorbeeld de talenkennis aan te duiden, kan men personeelsleden bijvoorbeeld naar een andere taalregio sturen, als dat zo staat aangeduid in de Skillmatrix. Zo kan je ook vaststellen wie er gespecialiseerd in iets is, op basis van hoe ze zichzelf hebben ingeschat.

Dit ziet er een mooie tool uit, maar ik ben er niet zeker van of dit in erg grote organisaties toepasbaar is, en of dit ook op alle niveaus kan worden ingevuld. Er is nog altijd het risico dat iemand zich te hoog inschaalt, maar nadien kunnen er wel aanpassingen gebeuren.

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten