Van 'double loop learning' tot kiezen voor 'neutrale' kennis

7 februari 2024 in
Van 'double loop learning' tot kiezen voor 'neutrale' kennis
VOV Lerend Netwerk
| Nog geen reacties

Wat is een lerende organisatie en hoe geef je er invulling aan? Collega's aan het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven, Jorie Soltic en Hermien Vanoost, woonden de  allereerste VOV-Pitstop van 2024 bij en pasten niet lang daarna enkele inzichten toe op de werkingsprincipe van het Postuniversitair Centrum. Lees hier welke inspiratie en inzichten van onze pitstop ze omzetten in de praktijk!


Auteurs:

Inzetten op ‘double loop learning’

In zijn keynote over ‘organisationeel leren’ benadrukte Marc Alen (Arboth Learning Technologies) het belang van 'double loop learning'. "Je moet niet alleen reageren op veranderingen, maar ook onderliggende aannames en denkpatronen in vraag stellen", klonk het. "Op die manier ontwikkel je een diepere vorm van leren en ga je proactief anticiperen." Alen verwijst onder meer naar de transformatie van een dieselauto naar een elektrische auto. "Wie daarmee bezig is, moet fundamentele vragen durven te stellen, bijvoorbeeld over hoe relevant auto’s in de toekomstige mobiliteit nog zullen zijn."

Als Postuniversitair Centrum KU Leuven hechten we veel waarde aan deze diepere vorm van leren. We streven er dan ook naar de 'double loop learning'-mindset te integreren in onze opleidingen, zowel via de lesvorm als de -inhoud.

  • Onze opleidingen zijn steeds geënt op reële en relevante noden en actuele thema’s en daartoe zoeken we proactief naar synergieën met het werkveld (met adviesgroepen als kloppend hart van onze cocreatie). Tegelijk verliezen we ook ‘het bredere plaatje’ niet uit het oog. We streven naar de integratie van toekomstgerichte lesinhouden, gebaseerd op recent of zelfs state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek, waar de arbeidsmarkt niet noodzakelijk al een momentane nood aan voelt.
  • Naar format toe kiezen we voor doordachte leertrajecten, zelfs als dit soms ingaat tegen de trend van microcredentialing en 'cherry picking'. Bepaalde opleidingen bieden we doelbewust niet modulair aan. Dit doen we omdat we geloven dat sommige complexe kennisdomeinen een holistische benadering vereisen.

Neutrale wetenschappelijke onderbouw biedt houvast in een BANI-wereld

Katelijn Nijsmans van HowsWork besprak hoe de wereld sinds de Covid-crisis steeds vaker als 'BANI' wordt beschreven. BANI is de opvolger van het eerder gehypete acroniem VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) en staat voor Brittle, Anxious, Nonlinear en Incomprehensible.


Deep learning vormt hiervan een interessant voorbeeld. Hoewel AI-technologie ongekende prestaties levert, blijft het een mysterie hoe de onderliggende neurale netwerken precies functioneren. Dit illustreert het ondoorgrondelijke karakter van kennis in het huidige tijdperk.

In deze 'BANI'-tijden waarin kennis overal lijkt te zijn en zelfs 'construeerbaar' lijkt te zijn, trachten wij, als Postuniversitair Centrum, een 'baken' te zijn. Al onze opleidingen vertrekken vanuit een wetenschappelijke basis en bieden een betrouwbaar en neutraal perspectief.

Open opleidingsaanbod als aanvulling op corporate academies

In de testimonials van Shanna Jacobs (Elia) en Johan Wouters (DHL) was het woord 'LMS' de rode draad. In beide organisaties is het Learning Management System de centrale component van de 'corporate academies'. Het LMS fungeert als een efficiënte 'one-stop-shop' waarin al het opleidingsmateriaal, ook e-learning modules, te vinden is en de voortgang van medewerkers kan worden bijgehouden.

Bij het Postuniversitair Centrum zien we deze bedrijfsacademies en op maat ontwikkelde opleidingen als complementair aan het eigen ‘open’ aanbod dat toegankelijk is voor professionals uit verschillende bedrijven en sectoren. Interprofessionele kennisdeling stimuleren we actief, door in te zetten op interactieve werkvormen, maar bijvoorbeeld ook door informele netwerkmomenten te voorzien. Daarmee creëren we een inspirerende omgeving waar deelnemers vrijuit kunnen leren en vragen stellen, zonder beïnvloed te worden door interne belangen of denkwijzen die eigen zijn aan de bedrijfscultuur.

Heb je zelf ook principes, inzichten of tips van een van onze activiteiten omgezet in de praktijk en wil je dat graag delen? Neem contact met ons op of laat hieronder een reactie achter!

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten