Veel herhaling en weinig cafeïne voor een gezonde geest in een gezond lichaam - een Pitstop over welzijn

31 januari 2022 in
VOV lerend netwerk vzw
| Nog geen reacties

Hoe lichaam en geest verbonden zijn en waarom sporten toch een topvoornemen blijft in het nieuwe jaar, bleek uit de eerste Pitstop van 2022. De regelmatige ‘Tiny Gains’ tijdens het stilzitten achter onze laptop zorgden ervoor dat we de volle concentratie konden behouden en er toch minstens een paar stappen extra op onze stappenteller aantikten. Niet alleen het fysieke aspect, waaronder het belang van slaap en een fit lichaam, met de nodige ‘cafeïne detox’ na 18 uur ’s avonds, maar ook het mentale gevoel van ‘belongingness’ en inclusie kwam aan bod. Bovendien is welzijn ook een onderdeel in de strijd tegen absenteïsme. Redenen genoeg dus om als organisatie de leidinggevenden hier bewust bij te betrekken, alleen, hoe doen we dit juist? Daar probeerde deze Pitstop een antwoord op te formuleren.


Auteur: Charlotte Van Tricht


Inclusie in de pan

Delia Mensitieri van de UGent opende de Pitstop met de wetenschappelijke bevinding dat een inclusieve werkcultuur het welzijn van werknemers bevordert. Al snel werd duidelijk - om even een smakelijke metafoor te gebruiken - dat voor verschillende werknemers andere gaartijden aangewezen zijn en dat zelfs de beste kok niet alle ingrediënten op dezelfde manier in de pan gooit. De kunst is net om elke werknemer het gevoel te geven erbij te horen, terwijl ieders unieke smaak behouden blijft. Logischerwijze zijn dan ook de verhalen achter de cijfers interessanter dan het werken met gemiddelden, waarbij de minderheden niet opvallen. Het exacte recept bestaat natuurlijk niet, maar als inclusie en diversiteit onderdeel uitmaken van het DNA en de doelen van de organisatie en daarnaast psychologische veiligheid en inclusief leiderschap aanwezig zijn, dan wordt het geheel al iets smakelijker (om in de keuken te blijven). 

Vanuit het publiek kwamen verschillende reacties waaronder interesse in het onderzoek zelf en de gebruikte wetenschappelijke scan. Daarnaast vroegen deelnemers zich ook af of sommige sectoren gevoeliger zijn of niet en wat het moeilijkste is voor inclusie. Interessant hierbij was dat vooral het soort werk een verschil maakt, met name dat inclusie op kantoren minder gecompliceerd is dan op het veld. Verder blijft Covid roet in het eten gooien, zowel inzake een vermindering van het veiligheidsgevoel als een daling van het gevoel van ‘belonging’ vanwege het thuiswerken. 

Interactieve herhaling en andere didactische metaprincipes

De sessie van Els Guldentops en Mia Van Laeken van IDEWE was doordrenkt met verschillende didactische metaprincipes naar analogie met hun hybride leerpad ‘Welzijn op het werk voor leidinggevenden’. We mochten aan den lijve ondervinden hoe o.a. gespreid aanbieden van leerstof, herhaling, monitoring en emoties triggeren aanvoelt. De ontwikkeling van hun hybride leerpad bestond uit leerdoelen stellen en de gewenste gedragingen te definiëren met een multidisciplinair team. 

Als eindproduct ontstonden een aantal e-learnings, een zelfscoreblad, een actieplan en als afsluiter een live online intervisie-training van 2 uur. Deze online intervisie dient vooral om een spiegel voor te houden en in dialoog te gaan, maar ook om hulpvragen te bespreken. Heerlijk hoe ook hier in een sfeer van schapen, herders en border collies de metaforen welig tierden.

Schaapjes tellen met SleepCompass

De samenhang tussen een goede nachtrust en welzijn is niet ver te zoeken, wat ook bleek uit de gevolgen van slecht slapen, die Claudine Drees van SleepCompass toelichtte. Door slaapproblemen aan te pakken zouden we zelfs burn-out kunnen voorkomen. Er zijn twee problemen te onderscheiden, met name ‘te weinig slaapsyndroom’ en ‘slapeloosheid’. Het verschil situeert zich bij het in slaap vallen zelf, waarbij dit in het eerste geval geen probleem is en dit in het tweede geval juist de kern van het probleem betreft. 

Enkele interessante weetjes volgden, waaronder het feit dat slapen de reconstructie van cellen en het geheugen bevordert. Daarna volgde een amusante, korte Quiz waarbij ‘cafeïne’ ineens een andere betekenis kreeg. Het was toch even een koude douche om te beseffen dat er zelfs in chocolade cafeïne zit en ‘het spul’ blijkbaar 6 uur werkt. Het publiek was geboeid en nadien werden lichtbrillen, melatonine, slaapapneu en slaapproblemen bij ploegenwerk verder besproken. 

Fascinerende Fitcoins

TriFinance zet al veel acties rond welzijn op touw, vertelde Marijne Vluymans. Sinds oktober 2021 zijn ze gestart met Fitcoins, waarbij ze werknemers stimuleren om actiever te zijn en zo een gezonde levensstijl promoten. Per 1000 stappen of een kwartier fietsen verdienen de werknemers al één Fitcoin. Met deze Fitcoins kunnen ze dan een beperkt aantal gadgets, cadeaubonnen en workshops 'kopen'. Het geheel werkt via een laagdrempelige app met het doel op mentaal vlak de connectie met en tussen de thuiswerkers te verhogen en daarnaast ook op fysiek vlak beweging bij thuiswerken te stimuleren. Dit alles heeft volgens TriFinance ook een invloed op bedrijfsresultaten. 

Verschillende reacties kwamen vanuit het publiek, dit na een kort intermezzo van een ‘Tiny gain’ waarbij we ineens stonden te squatten achter ons scherm en de concentratie nadien pijlsnel de lucht in ging (niet getreurd voor de niet-squatters onder ons: varianten als even gaan wandelen en armen zwaaien zijn zeker mogelijk). De leden vroegen zich onder andere af wat er met atleten, minder technische mensen en privacy moet gebeuren. Privacygewijs is er geen tracking aanwezig en geven de werknemers zelf aan of ze hun naam willen tonen. Verder is het zaak om de mensen te motiveren om op zichzelf te focussen en mee te gaan in deze digitale wereld.

Welzijn vanuit verzuimcijfers en transformatie

De intervisiesessie van Katrien Debeuckelaere en Kris Hapers van de CM gaf weer een kans om in interactie te gaan met elkaar in breakout rooms en weer te merken dat we niet alleen zijn met onze problemen. 

De voorgelegde vragen: 

1.Hoe werken aan welzijn vanuit verzuimcijfers?

2. Hoe welzijn voor medewerkers inbedden in een grote organisatie (in transformatie), waar welzijn in het DNA zit naar de buitenwereld toe?

Bij de nabespreking kwam vooral naar voren dat de problemen herkenbaar zijn en dat in veel bedrijven dezelfde problematiek heerst. Daarnaast moet men sterker inzetten op training van de leidinggevenden omdat bij exitgesprekken vaak de manager de reden van vertrek blijkt. Ook de site werkbaar werk zou inspirerend zijn. Hierover ook meer in de volgende Pitstop in maart over Vaardigheden.

Dat 2022 welzijn mag brengen aan ieder van ons

Wederom deed het deugd om mensen tegen te komen met dezelfde bezorgdheden en leren we ook uit deze Pitstop dat we niet alleen zijn. De kop is eraf, de eerste Pitstop van 2022 was een feit en het voornemen om te focussen op welzijn is uitvoerig besproken. Aan mijn voornemen om minder cafeïne te consumeren moet ik persoonlijk nog even wennen, maar ach, herhaling zal het tenminste in mijn geheugen prenten. Tot in maart!

Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten